40:24
Ksiądz Marek Bąk: PROŚMY O INTRONIZACJĘ ZE ŚWIĘTYMI POLSKIMI Ksiądz Marek Bąk: PROŚMY O INTRONIZACJĘ ZE ŚWIĘTYMI POLSKIMIMore
Ksiądz Marek Bąk: PROŚMY O INTRONIZACJĘ ZE ŚWIĘTYMI POLSKIMI
Ksiądz Marek Bąk: PROŚMY O INTRONIZACJĘ ZE ŚWIĘTYMI POLSKIMI
V.R.S.
@Quas Primas
Dla JPII Andrzej Bobola poniósł potrzebne męczeństwo swojego sumienia dla odbiorców katolickich. Jednocześnie "Kościół Siostrzany" jak osobliwie JPII określał łącznie różne wschodnie grupy schizmatyckie bez ważnej jurysdykcji ma swoich "męczenników" i też jest to OK.
Analogiczną wizję przedstawił w homilii kanonizacyjnej męczenników koszyckich, w tym o.Melchiora Grodzieckiego z 2 …More
@Quas Primas
Dla JPII Andrzej Bobola poniósł potrzebne męczeństwo swojego sumienia dla odbiorców katolickich. Jednocześnie "Kościół Siostrzany" jak osobliwie JPII określał łącznie różne wschodnie grupy schizmatyckie bez ważnej jurysdykcji ma swoich "męczenników" i też jest to OK.
Analogiczną wizję przedstawił w homilii kanonizacyjnej męczenników koszyckich, w tym o.Melchiora Grodzieckiego z 2 lipca 1995:
"(…) Drodzy bracia i siostry! Dzisiejsza liturgia zachęca nas do refleksji nad tragicznymi wydarzeniami z początku XVII wieku, podkreślając z jednej strony bezsens przemocy dotykającej w sposób okrutny niewinne ofiary, a z drugiej wspaniały przykład tak wielu naśladowców Chrystusa, którzy stawili czoło cierpieniom wszelakiego rodzaju, nie zaprzeczając własnemu sumieniu. Poza trzema Męczennikami Koszyckimi wielu innych ludzi, również należących do innych wyznań chrześcijańskich, poddawanych było torturom i cierpiało ciężkie męki, niektórzy ponieśli śmierć. Jak możemy nie uznać, na przykład, duchowej wielkości dwudziestu czterech wiernych Kościołów Ewangelickich [czyli po prostu członków zborów luterskich - przyp. mój] zabitych w Preszowie? Wobec nich i tych wszystkich, którzy przyjęli cierpienie i śmierć z powodu wierności nakazom swego sumienia, Kościół wyraża pochwałę i podziw. (…)"

Pellegrinaggio Apostolico in Slovachia: Concelebrazione Eucaristica per la Canonizzazione dei tre «Martiri di Košice» (2 luglio 1995) | Giovanni Paolo II , poz. 5
Quas Primas
Święty Andrzej Bobola zwany duszochwatem, czyli łowcą dusz prawosławnych, zginął śmiercią męczeńską. Straszne tortury z rąk ukraińskich kozaków zakończyły ziemski żywot przyszłego świętego. Czyżby i o tym zapomniały polsko-języczne władze?
Hmmm, przyszło mi na myśl, że dla JPII i jego nader ekumenicznego pontyfikatu, to św. Andrzej Bobola niepotrzebnie poniósł tak straszne męczeństwo....
PS. O …More
Święty Andrzej Bobola zwany duszochwatem, czyli łowcą dusz prawosławnych, zginął śmiercią męczeńską. Straszne tortury z rąk ukraińskich kozaków zakończyły ziemski żywot przyszłego świętego. Czyżby i o tym zapomniały polsko-języczne władze?
Hmmm, przyszło mi na myśl, że dla JPII i jego nader ekumenicznego pontyfikatu, to św. Andrzej Bobola niepotrzebnie poniósł tak straszne męczeństwo....
PS. O torturach dokonanych na jezuicie - Andrzeju Bobola można przeczytać tutaj... Andrzej Bobola - patron od spraw niebezpiecznych
Quas Primas
Bardzo dobry wywiad z Ks. Bąkiem. Zarówno Ksiądz jak i dziennikarz mądrze i w prawdzie się wypowiadali...
Obaj świetnie określają status dzisiejszych przesiedleńców, a nader celnie oceniają tego, który zginął w katastrofie lotniczej....