Stylita
70406
Peter(skala)
Najviac ma teší, že Boha znázornili správne a to výzorom Ježiša Krista
TU je vidieť, že autor vníma Svätú Trojicu s jednou tvárou a že Ježiš Kristus bol od počiatku, čiže už pri stvorení sveta a Adama, Evy...


...len taký detail, Adam vizeral presne tak ako Ježiš Kristus, čiže mal ochlpenie aj na brade resp. Adam bol stvorený na obraz Ježiša Krista, čo zrejme autor Ikony ešte nevie alebo to …More
Najviac ma teší, že Boha znázornili správne a to výzorom Ježiša Krista
TU je vidieť, že autor vníma Svätú Trojicu s jednou tvárou a že Ježiš Kristus bol od počiatku, čiže už pri stvorení sveta a Adama, Evy...


...len taký detail, Adam vizeral presne tak ako Ježiš Kristus, čiže mal ochlpenie aj na brade resp. Adam bol stvorený na obraz Ježiša Krista, čo zrejme autor Ikony ešte nevie alebo to nechce pripustiť.

...tak, či tak je obdivuhodné, že autor ikony "napísal" ikonu velmi autenticky, čo sa týka božstva, narozdiel od nováčikov, ktorým častokrat chýba rozlišovanie a zameriavaju sa skôr na farby, lesk, odtiene, či znaky ...
U.S.C.A.E.
tá ikona je správna hoci sa pri vyobrazení stvorenia uprednostňuje Boh Otec urobili ho všetky tri Osoby však sú Jednej Moci čiže aj Kristus je Všemohúci. Boha je Boh Otec v Duchu je Duch Svätý a v Pravde Boh Syn čiže budete uctievať Boha takého aký je čiže Trojjediného aj toto znamená tá časť rozhovoru zo samaritánkou čiže kto nectí Boha ako Jedného v Trojici nectí Boha
Martina Bohumila Lutherová
To není třeba zdůrazňovat, že je Pán Ježíš Kristus všemohoucí!!!
Vždyť po křtu vodou v Jordáně na opuštění hříchů/Adamových/
a po seslání Ducha Svatého ,byl naplněn týmž Duchem Svatým
který z Otce vychází jako prvotní Adam.
/stejné jako v Adamovi přebývalo Slovo a měl v sobě Božího Ducha/
U.S.C.A.E.
Všemohúci ale nemôže byť človek ani Anjel. Slovo čiže Boh Syn ako Boh Všemohúci stvoril Adama a Evu a Boh nemôže prestať byť Boh to je taký nezmysel že sa nedá komentovať Slovo a Boh Syn sú synonymá

ja budem tú "debilitu" opakovať vidím že som ju správne zdôraznil aj predtým ja viem že vy to preberáte skrze ostríkove rúhania tak treba stále zdôrazňovať PRAVDU

vtedy Kristus urobil vodu matériou …More
Všemohúci ale nemôže byť človek ani Anjel. Slovo čiže Boh Syn ako Boh Všemohúci stvoril Adama a Evu a Boh nemôže prestať byť Boh to je taký nezmysel že sa nedá komentovať Slovo a Boh Syn sú synonymá

ja budem tú "debilitu" opakovať vidím že som ju správne zdôraznil aj predtým ja viem že vy to preberáte skrze ostríkove rúhania tak treba stále zdôrazňovať PRAVDU

vtedy Kristus urobil vodu matériou Krstu ale aby bol funkčný musela nastať obetná smrť na Kríži
U.S.C.A.E.
vedel som že príde ten had a prajem vám odmenu na ktorú si strádate mňa volajte všetkým ale ten kto sa dotkne môjho Pána a Boha s tým nemám zľutovanie čo by som to bol za Kresťan Katolík
Martina Bohumila Lutherová
MIke to čeho se zastáváš není z tvojí hlavy
jen cituješ papežské delegáty.
U.S.C.A.E.
Pravda musí byť z mojej hlavy? až na to že Trojjedinosť Boha musela byť ZJAVENÁ. NA TO SA NEDÁ PRÍSŤ

to vy sa riadite cudzími rúhaniami z pyšnej zákernej hlavy a ani nie novými
U.S.C.A.E.
skrze Boha Všemohúceho čiže Pána Ježiša Krista Boha Otca a Boha Ducha Svätého človek sám o sebe NIE JE VŚEMOHÚCI
Martina Bohumila Lutherová
Starec Faddej,......zde důkazy co všecho je možno
i slunce zastavit, uzdravovat i na dálku ect......
U.S.C.A.E.
to že je Kristus človek Katolík vie ale predtým bol Boh a po Vtelení ním neprestal byť však je to nezmysel zániku Boha to je až primitívnosť
U.S.C.A.E.
a silu mu dáva Boh iba Boh Ježiš Kristus aj Boh Otec aj Boh Duch Svätý je totiž všemohúci dík za potvrdenie môžem neznamená mám sám od seba v logickom dôsledku človek NIE JE Všemohúci to je stále Boh skrze nástroj V TOM takže to je potvrdenie Všemohúcnosti Božej

kto vás počúva MŇA počúva... povedz to CIRKVI to je hotový zákaz tá pasáž o kľúčoch tiež tá je dokonca osobitne pre Petra a iná pre …More
a silu mu dáva Boh iba Boh Ježiš Kristus aj Boh Otec aj Boh Duch Svätý je totiž všemohúci dík za potvrdenie môžem neznamená mám sám od seba v logickom dôsledku človek NIE JE Všemohúci to je stále Boh skrze nástroj V TOM takže to je potvrdenie Všemohúcnosti Božej

kto vás počúva MŇA počúva... povedz to CIRKVI to je hotový zákaz tá pasáž o kľúčoch tiež tá je dokonca osobitne pre Petra a iná pre ostatných Apoštolov
One more comment from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
áno a Viera má formu Cirkvi

V TOM svätý Pavol napísal V TOM to nebol Rúhač ako vy 😊 a ešte raz dík za potvrdenie že človek sám zo seba NIE JE všemohúci ono je to preto že je človekom
Martina Bohumila Lutherová
Co ty víš? Keby si bola princezna Arabela.... měl bys šanci.
U.S.C.A.E.
ak je niekto "všemohúci" iba skrz Boha tak to nie je jeho všemohúcnosť ale B O Ž I A iný nemôže byť sám zo seba Všemohúci lebo nie je Boh ruka Majstra a dláto nik pri zmysloch si nemyslí že dláto sa hýbe samé zo seba sám svätý Pavol napísal že môže všetko V B O H U čím potvrdil nie svoju všemohúcnosť ale to že je NÁSTROJOM VŠEMOHÚCNOSTI B O Ž E J ináč to ani nemôže byť

vy popierate čo ste sem …More
ak je niekto "všemohúci" iba skrz Boha tak to nie je jeho všemohúcnosť ale B O Ž I A iný nemôže byť sám zo seba Všemohúci lebo nie je Boh ruka Majstra a dláto nik pri zmysloch si nemyslí že dláto sa hýbe samé zo seba sám svätý Pavol napísal že môže všetko V B O H U čím potvrdil nie svoju všemohúcnosť ale to že je NÁSTROJOM VŠEMOHÚCNOSTI B O Ž E J ináč to ani nemôže byť

vy popierate čo ste sem dali 😂

a v čo má veriť no ja neviem žeby viera v stalina konala zázraky ani viera v seba ono stačí nebyť plytký aj toto potvrdzuje že iba Boh je Všemohúci
Martina Bohumila Lutherová
Ty jsi opravu jak klubko plazů, přetáčíš , převracíš, doplňuje poléze
komentář, no zkrátka jezovitské intriky ti jsou vlastní.Už mě to
s tebou nebaví. Ztráta času pro ťa.
U.S.C.A.E.
ani mňa s vami ale útočí sa na Boha to nie je o bavení to je o tom že toto nie mňa volajte čímkoľvek no vyhradzujem si dve výnimky od vás nechem vidieť pomenovania prorok, komunista a označenie vedený Duchom Svätým
U.S.C.A.E.
a vieru v talmud, stalina, perúna či V KRISTA? takže tu je to síce nepriamo ale stále je že to NIE JE ľudská všemohúcnosť
One more comment from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
však nech povie pani Eva strom pri mne vytrhni sa a zasaď sa inde však ona podľa lajku takú vieru má
Martina Bohumila Lutherová
Mike ano mám Víru. To mám jako kvůli tvojí nevíře
pokoušet Pána Boha?
Duchovně ze své Skrýše pře
náším hory temnot nad těmi, kterým jsem povinna
modlitbou i nad Amerikou či Ruskem-co ty víš?
U.S.C.A.E.
a vy? ja som totiž s takým výkladom že to platí vždy a všade neprišiel ale vy tak dokázať tú vieru to už stiahneme chvost? ak máte správnu vieru nie je ju problém dokázať tak ako ste to VY SÁM napísali no tak šup šup a potom poslať záznam do súkromného chatu
U.S.C.A.E.
aha aha tak najprv lajkneme potom sa VYKRÚCAME? tak máte čiže to nebude žiadny problém dokázať a to chcem iba strom a nie horu
Martina Bohumila Lutherová
Nepředváděj se Mike....dej si horkou čokoládu
a studenou sprchu. Čertíš se jak nějaký malý
jarda.
Martina Bohumila Lutherová
Jakže to bylo?

20 Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná.
21 I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem.
22 A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.
23 Člověk zvolal: "Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla!…More
Jakže to bylo?

20 Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná.
21 I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem.
22 A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.
23 Člověk zvolal: "Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest."
24 Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.

20 Člověk svou ženu pojmenoval Eva (to je Živa), protože se stala matkou všech živých.

--------------------------------------------------------------------

1 Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků;
2 v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.

JAK nám představil Pán Ježíš Kristus Hospodina Boha Izraele.???
23 Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.
24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě."

Když přišel čas :
1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.
2 To bylo na počátku u Boha.


Filipským 2:7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí.