Clicks147
nl.news

Heel bisdom begint de mis ad orientem te vieren

Maasin-bisschop Precioso Dacalos Cantillas, 66, centrale Filippijnen, gaf zijn priesters de opdracht om tijdens hun jaarlijkse retraite midden november zijn missen tegenover de Heer te vieren.

Gloria.tv heeft vernomen dat vader Tim Ofrasio SJ, een liturg, tijdens de retraite een toespraak heeft gehouden en heeft uitgelegd dat de nieuwe ritus, die na het Tweede Vaticaans Concilie is ontstaan, is geschreven om de tabernakel onder ogen te zien.

De bisschop stelde alleen die kerken vrij die om architecturale redenen de ad orientem viering niet toestaan. Alle missen in de kathedraal zullen ad orientem zijn.

De kapel van het seminarie is al veranderd in een ad orientem viering (foto hieronder). Cantillas kondigde aan dat er een decreet zal volgen.

#newsDqghonbmli