Clicks290
hr.news

Franjo osuđuje situacijsku etiku, a onda je propovijeda

Franjo je isusovcima tijekom putovanja na Tajland rekao da se na pitanje o razvedenima koji se [ilegalno] ponovno vjenčaju može odgovoriti na dva načina:

"Na kazuistički način, koji, međutim, nije kršćanski, čak i ako može biti crkven; ili prema Magisteriju Crkve kao u osmom poglavlju Amoris Laetitije, tj. putovanje, praćenje i uviđanje radi pronalaženja rješenja. To nema nikakve veze sa situacijskom etikom, već s velikom moralnom tradicijom Crkve" (Prijepis: LaCiviltaCattolica.it, 5. prosinca).

Franjo je u krivu u svakoj rečenici:

- "Kršćanski" i "crkveni" ne mogu se koristiti jedno u suprotnosti s drugim.
- Njegov privatni koncept objavljen u fusnoti Amoris Laetitije nije Magisterij Crkve.
- Amoris Laetitia nesretni je primjer situacijske etike - koju je Franjo osudio - a koja dopušta zla djela poput preljuba u određenim situacijama.

U kontekstu drugog pitanja, Franjo je opet propovijedao situacijsku etiku tvrdeći da "ne postoje pravila koja su konačna i koja uvijek vrijede", teza za koju se čini da poništava tadašnje zapovijedi.

Njegove preostale izjave odnosile su se na promicanje ljevičarske politike poput klimatskog alarmizma ("opstanak planeta je temeljna tema"), masovne imigracije ("izbjeglice su otpadni materijal"), promicanja trgovine ljudima ("Mediteran je pretvoren u groblje") i uspoređivanja zidova koji navodno razdvajaju roditelje i djecu s Herodovim čedomorstvom.

Slika: © Mazur, CC BY-SA, #newsOwnzodphup