Clicks28
vi.news

Hoàn hảo: Các bài giảng của Đức Hồng Y Giáo triều trong thời gian lễ của Anh giáo

Hồng y Michael Czerny, thư ký dưới quyền của Bộ Di cư, đã thuyết giảng trong một buổi lễ cách ly của Anh giáo ngày 23 tháng Hai tại Trung tâm Anh giáo ở Rome.

Buổi biểu diễn trông giống như một Bí tích Thánh Thể Novus Ordo được dàn dựng hoàn hảo - nhưng hoàn toàn không hợp lệ.

Nó được chủ tọa bởi Giám mục Giáo dân Anh giáo Ian Ernest.

#newsJulmgqskrk