ľubica
Bože žehnaj pp Benedikta XVI., daj mu potrebné milosti pre dušu i telo, dobrý rozum, pamať a volu konať pokánie.
Pravda bude skryta
Nie je to možné! Pápežstvo predsa nie je parlament.Znova sa opakujem.