Clicks14
vi.news
1

Đức ông Georg Ratzinger đã qua đời, R.I.P.

Đức ông Georg Ratzinger (* ngày 15 tháng 1 năm 1924), anh trai của Giáo hoàng danh dự Benedict XVI đã qua đời vào ngày 1 tháng 7.

Benedict XVI, từ 18 tháng 6 đến 22 tháng 6, đã ở tại Bavaria để thăm người anh trai đang hấp hối của mình.

Đức ông Ratzinger là một nhạc sĩ được biết đến như là nhạc trưởng của Regensburger Domspatzen, dàn hợp xướng nhà thờ chính tòa Regensburg.

Hình ảnh: Georg Ratzinger, © wikicommons CC BY-SA, #newsYkbotbkhiv

parangutirimicuaro
R.I.P.