Clicks56

11 kwietnia 2021 Święto Miłosierdzia Bożego Ratunkiem dla Człowieka Grzesznego!

,,W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego,wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego.
Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej,dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.’’ (Dz. 699).