CÓRKA MARYI
121.8K
CÓRKA MARYI
CÓRKA MARYI
" Mój Syn udzieli szczególnej ulgi każdej duszy, za którą się modlicie. Jego Miłosierdzie jest ogromne, Jego Miłość – niezgłębiona. Nigdy nie lękajcie się zbliżyć do Niego, by prosić Go o Miłosierdzie. Modlitwa, Moje drogie dzieci, jest bardzo potężnym środkiem, dzięki któremu dostępujemy Bożego Miłosierdzia."