Ks. Roman Adam Kneblewski

Kościół, republika i obłaskawianie islamu

Cywilizacja europejska tworzyła się w konfrontacji z islamem. Upada w czasie „dialogu”. Pochód islamu zatrzymywano militarnie pod Lepanto, Poitiers, …