Päť proroctiev od sestry Barbory z januára 2022.

(1) Rozhovor so Svetlom a tmou - 1. januára 2022

Písmo: Izaiáš 40:31 "Ale tí, čo očakávajú Pána, dostanú novú silu; vznesú sa nahor na krídlach ako orly; budú utekať a neustanú; a budú putovať a neomdlejú."

Prepis z videa: sestra Barbora úvodom: "Toto je rozhovor, ktorý mal brat Daniel s PÁNOM. Sú to úžasné slová. Rozprávali sme sa, poviem vám, asi štyri hodiny s PÁNOM na našej víkendovej ceste na Rhode Island. Rozprávali sme sa s PÁNOM nahlas idúc v aute. Bolo to úžasné. Okej, takže teraz prejdime tam, kde Daniel rozpráva alebo pýta sa otázku a potom PÁN rozpráva.

*****

Brat Daniel: "Otče, kde si? Vidím len samú tmu."

Satan: "Zriekni sa Ho. On ťa opustil."

Brat Daniel: "Nikdy! Odíď odo mňa Satan. Nemáš nado mnou žiadnu moc. Podržím si svoju vieru v Boha. On má plán."

PÁN Otec: "Rozprával si dobre, synu človeka. Dovolil som ti trpieť, nie aby som ťa potrestal, ale aby som ťa posilnil preto, čo leží vpredu."

Brat Daniel: "Čo tým myslíš?"

PÁN: "Budeš čeliť väčším skúškam než tejto a budeš sa potrebovať pozerať do svojho vnútra, aby si našiel silu na ich prekonanie. Naše puto je večné. Ty, podobne ako Môj prorok Izaiáš, vznesieš sa na orlích krídlach. Tieto skúšky spravia teba a Barboru silnejšími. Choďte v pokoji, pretože ste Mojimi vzácnymi šperkami. Ste deti svetla."
*****
Sestra Barbora: "Neviem, či to je už všetko, už to viac nedokážem čítať. Musím tu skončiť. Takže vidíte, čo sa tu deje. Mám zničujúcu novinu. Moja tunajšia dobrá priateľka zomrela, Kristína sa odobrala na onen svet. Pred 2 rokmi mi povedala: "Ak dostanem koronavírus, PÁN mi povedal, že to neprekonám a On ma vezme domov."

A vzal si ju, takže sa pominula. A tu je to, čo mi On povedal, keď som sa o tom modlila. Povedal, že prichádzajú hrozné veci a že si ju musel vziať domov, skôr ako sa to začne. Okej, musím už ísť, nedokážem už o tom viac rozprávať. A Boh vás všetkých žehnaj a buďte dnes v bezpečí.

CONVERSATION WITH THE LIGHT AND THE DARKNESS

(2) Videnie: Pozerala som sa cez nebeské okno - 8. 1. 2022 o 6:30 hod.

Písmo: Genezis 7:11 (KJV) " V roku šesťsto života Noachovho, v druhom mesiaci, sedemnástom dni toho mesiaca, toho dňa sa pretrhli všetky pramene veľkej hlbočiny, a otvorili sa okná nebies."

Vízia (mierne upravená pre zrozumiteľnosť): Spýtala som sa, či je niečo, čo by som potrebovala vidieť. Bola som vzatá v duchu k tomu, čo vyzeralo ako veľké okno. Takže som tam stála v duchu. Takže som bola nepočuteľná, pozerajúca sa z okna, bolo to skvelé.

A na tomto mieste som už predtým bola, nezáleží na tom, kde to je.

Najprv som z okna videla sneženie, akoby snehovú víchricu.

Ďalej som videla oheň prýštiaci zo zeme ako zo sopky.

Potom som videla vodu, možno to bol oceán, to som si myslela že to je a niečo doň vrazilo a spôsobilo obrovskú prílivovú vlnu alebo tsunami."

VISION , I LOOKED THROUGH HEAVENS WINDOW

(3) Proroctvo: Čas Božej návštevy, krvou nasiaknutá pôda narieka ku Mne vo dne i v noci - 11. januára 2022 o 6:30 hod.

Písmo: Izaiáš 2:12 Lebo deň Pána zástupov sa blíži na každého pyšného a vysokého i na každého povzneseného, a bude ponížený,

Proroctvo: "Oprite sa, pretože čas Božej návštevy je nadosah. Ja pokorím pyšných, ponížim arogantných. Bohatého muža spravím chudobným. Pošlem na vás vzdialený národ, ľudí, ktorých jazyku nerozumiete. Oni si vás dobyjú a vezmú do zajatia.

Krvou nasiaknutá pôda narieka ku Mne vo dne i v noci. Vypočul som výkrik. Váš hriech je väčší než hriech Sodomy a Gomory. Vaša ohavnosť je skazenejšia a pretŕča sa predo Mnou. Vaše zlé správanie voči vašim deťom je opovrhnutiahodné. Vraždíte ich v maternici, obetúvate ich Bálovi, zneužívate ich, predávate ich do zajatia zlým ľuďom. Spravili ste zo zla dobro. Váš život sa točí okolo vašich peňazí a radovánok, zatiaľčo chudobní a núdzni hladujú a žijú na ulici.

Stučneli ste a zleniveli. Navykli ste si na to. Máte oči a nevidíte. Máte uši a nepočujete. Ako vykŕmené ovce ste nachystaní na jatky. Váš trest bude drsnejší než ten v Sodome a Gomore. Toto je deň zúčtovania. Dával som vám viac než dosť času na to, aby ste prišli ku Mne a kajali sa. Učinili ste to?

Viete, kto Ja Som? Ja som Alfa a Omega, som Začiatok i Koniec, som Lev Júdov. Som Kráľ kráľov. Som váš Vykupiteľ. Prichádzam rýchlo a prinášam so Sebou Svoju odplatu."


PROPHECY , THE TIME OF GODS VISITATION , THE BLOOD SOAKED LAND CRIES TO ME DAY AND NIGHT

(4) Čas zla prišiel, plač, vrenia, šialenstvo... značka šelmy. - 18. januára 2022.

Prepis: Písmo: Zjavenie 16:2 Odišiel prvý a vylial svoju čašu na zem: a povyhadzovali sa zhubné a zlé vredy na ľuďoch, čo mali znak šelmy, aj na tých, čo sa klaňali jej obrazu.

Slová Božie: Mnohí sa budú plaziť po uliciach, plakať a nariekať, ich telá budú pokryté s boľačkami a vredmi. Uchváti ich šialenstvo. Ďalší budú ako zvieratá-jediaci trávu na poliach. Bolo to napísané: Boli ste varovaní! Čas zla prišiel. Neberte si žiadnu značku na vašu pravú ruku alebo na čelo. Budete si musieť vybrať večný život alebo zatratenie. Prispôsobíte sa nariadeniam Nového Svetového Poriadku? Moji poslovia hlasno kričia zo striech - pripravujúc cestu pre Môj návrat. Dbáte na varovania? Práve teraz autority (úrady) majú pripravený plán pre zotročenie odporu. Vyhladzovanie sa začne s tými najslabšími. Pestilencia (mor) bude pokračovať. Ďalšie pliagy budú rozpútané. Nedostatok jedla a hladomor zabijú milíóny na Zemi! Toto je globálne zrežírovaný plán. VEĽKÉ ZEMETRASENIE ZATRASIE ZEMOU!!! Táto katastrofická udalosť dovolí vodcom implementovať nové zákony. Žiadny človek nebude schopný kupovať alebo predávať bez značky alebo bez čísla jej mena a to číslo je 666. Toto je značka šelmy! Kajajte sa teraz! Zem stoná! Zasiahne ju pohroma za pohromou! Kdeže je vaša múdrosť?! Otvorte si vaše oči a viďte nebezpečenstvo, ktoré leží pred vami! Odišiel som, aby som pripravil miesto pre vás. Prichádzam si pre vás!!!

EVILS TIME HAS COME , WEEPING , BOILS ,MADNESS...THE MARK OF THE BEAST.

(5) Proroctvo: Kráľ Severu (Rusko) plánuje vaše zajatie - 23. 1. 2022

Písmo: Jeremiáš 51:8 Babylon padol náhle a je zničený! Nuž kvíľte nad ním; naberte si balzam na jeho bolesť, aby sa azda nejako uzdravil!

Proroctvo: Dcéra, rozprávaj k tým prebudeným.

Kráľ severu plánuje vaše zajatie. Nové mesto je jeho terčom, aby si prevzal riadenie národa. Medveď bude spolupracovať s Drakom, keďže krídla Orla sú pristrihnuté. Medveď sa nebude boriť v bahne. Je obozretný a vie si veci spočítať. Je pripravený a pohotový, zatiaľ čo Orol spí. Drak sa pripravuje a teraz má technológiu, aby premohol záhaľčivého Orla.

Národ bude orabovaný a o zdroje sa podelia víťazi. Národ otrokov a bezplatnej práce pretrvá.

Volal som vás a obrátili ste ku Mne hluché ucho. Babylon už viac nebude. Ona (Amerika) je rozumná vo svojich vlastných očiach. Už viac nebude veľkou mocnosťou, akou bola kedysi. Peniaze a chamtivosť pokazili jej vodcov. Teraz prichádzajú následky z desaťročí ignorovania pravdy. Keď bol Stvoriteľ odstránený z národa a zo životov ľudí, vkročí doň nevoľníctvo zatiaľ čo dopadá rozsudok.


PROPHECY , THE KING OF THE NORTH (RUSSIA) IS PLANNING YOUR CAPTIVITY
Public domain
Metod
Unam, veru, ľudia majú krátku pamäť, asi potrebujú to opäť zažiť, bude Varovanie!
Unam Sanctam SK
Aké sú len populárne rôzne falošné proroctvá v dnešnej dobe. Ale posolstvo Fatimy sa zabúda. Vo fatime sa udial obrovský zázrak pred cca. 70000 ľuďmi, ktorého pravosť potvrdili aj neveriaci.
Stano Kobella
Falošné sú tie čo sa nenaplnia. Tieto od sestry Barbory sú pravé. A ich pravosť potvrdzuje Duch Svätý a tiež 144 000 Božích detí Kristovej Cirkvi, Tela Kristovho.