Clicks906

VŠETKO JE PRIPRAVENÉ,HĽA NEBO KTORÉ SA PREMENÍ NA ZDRVUJÚCU SPRAVODLIVOSŤ.

Laudeur Jesus Christus.

Môj Pán...Všemohúci Boh hovorí...

Carbonia

Všetko je pripravené, hľa Nebo ktoré sa premení na zdrvujúcu spravodlivosť.

Prevrátim svet s mojím zjavením.

Ajhľa tu som, ó nevďačný ľud, pred vami, ktorí s veľkým nezáujmom idete ešte hľadať tu na Zemi pokoj u človeka.

Synovia tak veľmi milovaní, tento svet je už na svojom konci a človek nemôže priniesť nič iné, len zmätok a utrpenie. Ak sa vy nerozhodnete pre Mňa, budete zasiahnutý katastrofou, ktorá už o chvíľu zasiahne vašu Planétu.

Ste pyšný, nepoddajnej šije a srdca, zničili ste Zem vašimi vlastnými rukami. Ľudia vaša pýcha nemá hraníc, zahaľujete sa mocou, ale v Pravde vám hovorím už teraz ste prachom, a váš koniec je označený tikaním hodín, a ich tic-tac sa stále zrýchľuje až sa nájdete v zhluku trosiek.

Moje milosrdenstvo už prebieha, ale vidím, že človek si nič nevšíma, pokračuje vo svojej podlosti a neuznáva svojho Boha Stvoriteľa.

Ajhľa, oblaky hustnú, temnota zahalí celú Zem
Hukot vulkánov a zemetrasení bude zničujúci,
ocitnete sa tvárou k vášmu koncu
bez toho, aby ste urobili niečo pre vašu záchranu.


Ako Boh a ako Otec som vás vyzýval k vášmu obráteniu, všetkými možnými spôsobmi som sa snažil upútať vašu pozornosť na Mňa, ktorý všetko môže, ale vy ma stále úboho odmietate.

Budú padať krúpy z Neba, ktoré sa zmenia na oheň, budete schopný sa zachrániť? Budete konečne vzývať Moje Sväté meno, aby som vám prišiel na pomoc?

Nie! Ste naplnený temnotou, Satan vás otrávil a urobil svojimi, ste bábkami v jeho rukách, už žiaľ jeho otrokmi na večnosť. Nič s vami nepohne, akceptujete od neho všetko, veríte v neho, jeho zvádzaniam a klamstvám,...žiaľ, deti moje a už viac nie moje z vášho slobodného rozhodnutia. ... Dal som život za vašu spásu, Ukrižovali ste Ma a dnes to robíte znova znevažujúc moju lásku. Zbohom!

A vy, ktorí čítate tieto moje výzvy a vysmievate sa im v Pravde vám hovorím: už iba málo a už nikdy viac si nebudete robiť žarty z tohto môjho aktu milosrdenstva, pretože budete pochovaný blatom. Zbohom, úbohí moji synovia, zbohom!

Otec privinie k sebe tých málo synov čo mu zostali verný a zatiahne navždy oponu nad touto históriou.

Ja Boh, očistím prehnitý vzduch, ktorý ste vytvorili na vašej Planéte hľadajúc profit. Áno! Pretvorím Zem a nechám ju zažiariť vo Mne.

Ste na úsvite Novej Éry deti moje, čakajte s trpezlivou láskou.

Všetko je pripravené, len čo bastard podpíše svoj diabolský plán, hľa Nebo sa zmení na hroznú spravodlivosť.

Tento svet je už prevrátení, tragédia je už hrozivo blízko:
... tic-tac, tic-tac, o chvíľu zaznejú posledné údery hodín.


A ja som toho svedok jeho biedny sluhaa pisír tu na zemi medzi vami.
Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.