Edukacja szkolna milczy,państwo milczy!!!Najbardziej okrutne ludobójstwo-ukraińskie ,tak jak sowieckie zaczęło się 17.IX.1939!!!
wolyn.org/…ia-1939-pocztek-ukraiskiego-ludobojstwa-na-kresach
Radek33

17 września 1939 – początek ukraińskiego ludobójstwa na Kresach

Do języka prawnego termin ludobójstwo wszedł za sprawą Konwencji ONZ w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa podpisanej 9 grudnia 1948 …