Veľký reset prichádza !

Veľký reset prichádza rýchlo a nič už nebude také ako predtým. (Dr. Vernon Coleman, Expose News) Téme Veľkého resetu sa na našej stránke venujeme …
b8111
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
My normálny kresťania nemáme v Svätej Cirkvi za kňazov a biskupov ženy to majú len sekty nás sa to netýka čo sa týka ako člena.