3
4
1
2
Clicks3K
Libor Halik
Konec svobody národů se blíží, Robin de Ruiter (Holanďan) 2008 O zřízení Nového světového řádu, jehož cílem je zotročení celého lidstva. Od počátku světa až dodnes bylo základním učením a hlavní zása…More
Konec svobody národů se blíží, Robin de Ruiter (Holanďan) 2008

O zřízení Nového světového řádu, jehož cílem je zotročení celého lidstva. Od počátku světa až dodnes bylo základním učením
a hlavní zásadou satanismu víra, že Satan jednoho dne bude pro každého zřejmě vládnout celému světu. Své panství však Satan nemůže vykonávat přímo jako viditelná osoba; navždy je odkázán na lidské nástroje. Přednostně využívá vlivných lidí, kteří žijí v hříchu. S jejich pomocí dokáže ostatní lidi téměř úplně ovlivňovat. S přispěním ochotných politiků i dalších mocných osob a organizací může stále rozšiřovat okruh své působnosti. Satanova elita vynakládá maximální úsilí na zřízení světové diktatury.
Public domain