Clicks96
modernistae prohibere
Łukaszenkę sekują za aresztowanie "polaków" Andżelikę Borys i Andrzeja Poczobuta. Andżelika była pupilką reżimu III RP za friko ukończyła w Polsce studia, pracuje dla ussraelskiego departamentu stanu, a ten drugi jest korespondentem gadzinówki na Białorusi. Tak więc panie Winnicki "król jest nagi". szalom.
Anieobecny
What...!!!?...