Ks. Jacek Bałemba SDB, Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury. Gdzie i jak nabywać?

Książka Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury jest już dostępna w Wydawnictwie Św. Tomasza z Akwinu i w księgarniach.

Wykaz księgarni, który będzie sukcesywnie uzupełniany
znajdziemy tutaj: WEJŚCIE.

* * *

O czym jest ta książka?

* O uniżeniu przed Panem Bogiem.

* O współczesnych zagrożeniach wiary – zwłaszcza w odniesieniu do Najświętszego Sakramentu.

* O wierności Tradycji.

* O odważnym przezwyciężaniu bluźnierczych tendencji antropocentrycznych w Kościele.

* O klękaniu – zwłaszcza przy przyjmowaniu Komunii Świętej.

* * *

* Słowo zawarte na kartach książki umocni tych, którzy kontynuują królewski zwyczaj klękania przy przyjmowaniu Komunii Świętej.

* Słowo zawarte na kartach książki będzie przestrogą dla tych, którzy dokonują destrukcji szlachetnych katolickich zwyczajów.

* Słowo zawarte na kartach książki jest skromnym darem dla Polaków wiernych Tradycji.

* Słowo zawarte na kartach książki wzmocni katolików, którzy w czasach pomieszania powszechnego zmagają się o wierność Prawdzie.

* Słowo zawarte na kartach książki jest kapłańską inspiracją do owocnego przeżycia Roku Wiary.

* * *

Jeżeli nie klękniemy przed Panem Bogiem,
Rok Wiary będzie mnożeniem słów i oklasków.


* * *

Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

- - -

źródło: LINK