CÓRKA MARYI
Kilku Pielgrzymów zaraz po uroczystym poświęceniu przez Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę Ołtarza oraz Obrazu z Panem Jezusem Chrystusem Królem Polski, który dotarł do Chojny z Jasnej Góry, umieściło napis "Jezus Chrystus Król Polski" pod obrazem Pana Jezusa.

Taka jest wola ludu abyś tak był nazywany w Tym Obrazie. Teraz czas abyśmy my wierni wspólnymi siłami, modlitwą i zaangażowaniem sprawili abyś …More
Kilku Pielgrzymów zaraz po uroczystym poświęceniu przez Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę Ołtarza oraz Obrazu z Panem Jezusem Chrystusem Królem Polski, który dotarł do Chojny z Jasnej Góry, umieściło napis "Jezus Chrystus Król Polski" pod obrazem Pana Jezusa.

Taka jest wola ludu abyś tak był nazywany w Tym Obrazie. Teraz czas abyśmy my wierni wspólnymi siłami, modlitwą i zaangażowaniem sprawili abyś był o Panie Jezu tak nazywany w całym Polskim Narodzie.

Króluj nam Chryste!
Zawsze i wszędzie!