František: Pachamama nebola jeho prvým démonom

Počas svojej cesty do Čile v roku 2018 mal František na sebe ornáty rôznych farieb, ale s rovnakým vzorom, ktoré predstavovali "symboly Čile". …
Laco Bajzo
Jehovistický Otče náši - ty si taky plný démonú ,ariánskych ,protestantských ,jehovistických.
Laco Bajzo
"svätý otec" bláznivých neviestkárov :)