Clicks660

Matka Zbawienia: Mój Syn planuje wielką odnowę na ziemi w tym czasie, a to spowoduje wiele bólu, ponieważ przybierze ona formę oczyszczenia

KSIĘGA PRAWDY

środa, 23 października 2013 roku, godz. 15.34

Moje dziecko, w tym czasie otaczam wszystkie Moje dzieci Swoją Ochroną, aby mogły pozostawać w spokoju i pokoju, a także być silnymi w tych czasach wielkich prób.

Wy, drogie dzieci, musicie przyjąć fakt, że zawsze będziecie odczuwać ból spowodowany izolacją, odrzuceniem i odepchnięciem przez tych, którzy gardzą Słowem Bożym. Światło przyciąga tych, którzy są w ciemności, i zawsze będą was atakować i naskakiwać na was, gdy jesteście w pełnej jedności z Moim Synem, Jezusem Chrystusem.

Mój Syn planuje wielką odnowę na ziemi w tym czasie, a to spowoduje wiele bólu, ponieważ przybierze ona formę oczyszczenia. Oznacza to, że wielu będzie teraz cierpiało za swoje grzechy i że ziemia jest przygotowywana dla Jezusa Chrystusa, a gdy oczyszczanie zostanie ukończone, nastąpi zapowiedź.

Wrogowie Boga będą tymczasem rozpowszechniać kłamstwa i herezje, aby pozyskać grzeszników i wszystkich, którzy kochają Mojego Syna, by mieć nad nimi władzę. Wszystkie te smutne wydarzenia muszą mieć miejsce przed Powtórnym Przyjściem Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Proszę was, drogie dzieci, abyście byli cierpliwi i znosili te trudności ze względu na Mojego Syna, Który szczerze was kocha. Nigdy nie czujcie się zaniepokojeni, ponieważ wkrótce będziecie świadkami Jego Nowego Raju, w którym nie będzie istnieć żaden smutek, ból ani zło. Jest to tak drobna rzecz, gdy cierpicie dla Mojego Syna, i jest znikoma w porównaniu z tym, co On wycierpiał dla wszystkich was i każdego z osobna, gdy umarł na Krzyżu, aby was zbawić.

Zatem proszę, złóżcie całą swoją ufność w Moim Synu i bądźcie wdzięczni, że udzielane jest wam prowadzenie z Nieba. Radujcie się, bo dano wam odpowiednią ilość czasu na właściwe przygotowanie do wielkiego Dnia Pańskiego.

Trwajcie w pokoju.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…we-na-ziemi-w-tym-czasie-a-to-spowoduje-wiele-bolu
wordpress.com/…on-earth-at-this-time-and-it-will-cause-much-pain/
One more comment from CÓRKA MARYI
CÓRKA MARYI
" Oznacza to, że wielu będzie teraz cierpiało za swoje grzechy i że ziemia jest przygotowywana dla Jezusa Chrystusa, a gdy oczyszczanie zostanie ukończone, nastąpi zapowiedź..."