One more comment from CÓRKA MARYI
CÓRKA MARYI
" Oznacza to, że wielu będzie teraz cierpiało za swoje grzechy i że ziemia jest przygotowywana dla Jezusa Chrystusa, a gdy oczyszczanie zostanie ukończone, nastąpi zapowiedź..."