Clicks1.2K
pl.news
1

Oczyszczony ksiądz oddaje oszczercy

Ojciec Roy Herberger (77) z Buffalo pozwał mężczyznę, który fałszywie oskarżył go o „nadużycia” w latach 80. (BuffaloNews.com, 22 stycznia).

Herberger został zawieszony, dopóki diecezja Buffalo nie stwierdziła, że zarzut był „całkowicie fałszywy”.

Oszczerca twierdził, że był uczniem szkoły St. Ann, ale nie znaleziono tam żadnych zapisów, które by to potwierdziły. Twierdził, że „nadużycie” miało miejsce na plebanii St Ann, ale St Ann była prowadzona przez jezuitów i Herberger nigdy tam nie pracował. Twierdził, że „nadużycia” zdarzały się także w domu Herbergera w Lackawanna, ale Herberger nigdy tam nie miał domu.

Herberger żąda 100 000 dolarów od oszczercy, o którym wie, że jest bez grosza: „dlatego zrobił to, co zrobił”.

#newsMmuebcfxxf

Mark0S likes this.