22:56
Adrianna7
284
Ks Marek Bak - POMYŚLNOŚĆ NARODU POD WŁADZĄ PANA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA.