Clicks31
vi.news

Mùa Chay: Nhóm đồng tính Hận thù lạm dụng nhà thờ để xúc phạm người Công giáo

Một nhóm đồng tính hận thù sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc xúc phạm ngày 20 tháng 2 mang tên "Heaps Gay" trước Nhà thờ St. Mary ở Sydney.

Tổng Giám mục Anthony Fisher của Sydney đã lên tiếng phản đối vụ khiêu khích. Nơi diễn ra sự xúc phạm, không phải là tài sản của nhà thờ.

Fisher đã yêu cầu Thành phố Sydney loại bỏ ít nhất một hình ảnh của nhà thờ được sử dụng để quảng bá sự kiện căm thù. Lập luận của ông, "Thật là bực bội và khó chịu khi Nhà thờ St Mary, nhà thờ mẹ của Úc, đã được sử dụng một cách khiêu khích để quảng bá sự kiện này và sự thiếu nhạy cảm được thể hiện cho những người có đức tin."

Người ta chỉ có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu nhóm căm thù xúc phạm một giáo đường Do Thái.

Một nhóm người Công giáo Sydney sẽ lần hạt Mân Côi bên ngoài Nhà thờ vào lúc 7 giờ tối.

#newsPzxadwmlhw