Pápež Pius XII sa vyjadril ohľadom naliehavého fatimského posolstva, že ono "je božským varovaním pred samovraždou, ktorú by v Cirkvi predstavovala zmena viery,liturgie, teológie a duše".