Bos016

ZDAJ SIĘ NA WOLĘ BOŻĄ! (6) – Działanie Boże wobec nas tylko okiem wiary spostrzeżonym być może

Działanie Boże względem nas i w nas jest nieustanne, lecz tylko okiem wiary spostrzeżonem być może. Wszystkie stworzenia życie swe czerpią z Boga, …
Bos016
Znać cenę każdej chwili obecnej, to znaczy: wszystko, co wola Boża do czynienia lub do cierpienia nastręcza, z wdzięcznością uważać za objaw miłości Jego i środek uświęcenia swego, jest to prawdziwie chwalić Pana Boga w duchu i w prawdzie.
Weronika....S
,,Na wolę Bożą,, a nie wolę tych z urzędu przedstawicieli Kościoła, którzy poddali nas władzy największego wroga Pana Boga, czyli rządzącej światem masonerii, a to w kwestii katolickich praktyk religijnych. Dzisiaj o 21,30 na you tube O. Pelanowski wygłosi naukę ,,Posłuszeństwo a współudział w szaleństwie,,.