Clicks54
vi.news

Hư không và quyền lực? Francis kiên quyết phủ nhận việc hoá bánh

Francis đã phủ nhận vào ngày 25 tháng 7 việc Angelus Christ hoá bánh bằng cách biến phép lạ thành chủ nghĩa đạo đức.

Ông tuyên bố, “Điều thú vị là trong những lời tường thuật về sự nhân lên của ổ bánh trong các sách Phúc âm, động từ ‘nhân lên’ không bao giờ xuất hiện: không. Ngược lại, các động từ được sử dụng có nghĩa ngược lại: ‘bẻ ra’, ‘cho đi’, ‘phân phối’. Nhưng động từ ‘nhân lên’ không được sử dụng. Chúa Jesus nói, phép lạ thực sự không phải là sự nhân lên tạo ra sự hư không và quyền lực, mà là sự chia sẻ làm tăng tình yêu thương và cho phép Thiên Chúa thực hiện những điều kỳ diệu [mà theo Francis, không xảy ra].

Trên thực tế, trong các bản tường thuật khác nhau của các sách Phúc âm rằng Chúa Christ lấy rất ít bánh mì và cho hàng ngàn người ăn. Francis đã phủ nhận điều kỳ diệu này nhiều lần bằng cách ngoan cố lặp lại cùng một lập luận sai.

#newsQlpaxpywdx