Clicks426
Libor Halik
1

František jako 38 vzdoropapežů není náměstek Kristův, nemá neomylnost

"V průběhu dějin církve bylo 38 proti-papežů. To ukazuje jen na to, že on (Bergoglio - František) není náměstek Kristův na zemi, a tím ani nedisponuje charismou papežské neomylnosti. To potvrzuje i skutečnost, že od té doby padl do množství omylů, které jsou kvalifikovány jako bludy a nezapadají do tradice církve." ALBERTO VILLASANA NAPSAL DOPIS BENEDIKTU PP XVI. V Novembri (listopadu) 5, 2019 František popírá tělesné vzkříšení Ježíše v tom, že ukřižovaný Kristus vyšel (dle něj) z hrobu jako duch spíše než jako tělo. Pope Francis Denies Bodily Resurrection of Jesus in stating that the crucified Christ emerged from the tomb as a spirit rather than as a body. Říká, že Syn byl stvořením, zatímco Otec byl Stvořitelem. He is saying, that the Son was Creature while the Father was Creator www.churchmilitant.com/…/scalfari-pope-f…

Ako pripomenula @ľubica : Benedikt XVI. si ponechal meno, rúcho a PRSTEN! To su symboly, ktoré veriacemu katolíkovi môžu a maju otvoriť oči.... podľa toho maju zistit že on stále ostal pápežom... ale väčšina je zasiahnuta slepotou...viď dokument CIC kánon188 z roku 1983

Otec Paul Kramer, odborník na fatimská zjevení, zašel až tak daleko, že veřejně vystoupil (už před 11.6.2014 !) pro odstoupení papeže Františka – čímž následoval doktrínu světců jako svatý Robert Belarmino, svatý Maria Alfonso de Liguori, svatý Antonín, papež Inocenc III., kteří učili, že když se ukáže, že nějaký papež je bludař, tím automaticky ztrácí titul papeže a více se nemůže považovat za katolíka: „Kdo není členem, nemůže být vůdcem.“ Svatý František z Assisi, jehož jméno si vybral papež František, předem řekl, že jednou přijde papež, který „nebude zvolen kanonickou cestou“, a který „nebude opravdový pastýř, nýbrž bude rozbourávat Církev.“ ALBERTO VILLASANA NAPSAL DOPIS BENEDIKTU PP XVI.
....
Public domain
amarillo
náboženský duch velice často věnuje ďáblu příliš mnoho pozornosti, ale Bohu jen velmi málo slávy. Duch Svatý nám naopak říká, abychom rozeznávali svaté od démonického podle ovoce, které se projevuje. (Mat. 12:33)

Mat 12:1-8 Když Ježíšovi hladoví učedníci trhali a jedli klasy obilí v sobotu, farizejové znovu hledali příležitost, jak Ho obvinit z „porušení zákona“. Přitom, farizeové ve skutečnosti…
More
náboženský duch velice často věnuje ďáblu příliš mnoho pozornosti, ale Bohu jen velmi málo slávy. Duch Svatý nám naopak říká, abychom rozeznávali svaté od démonického podle ovoce, které se projevuje. (Mat. 12:33)

Mat 12:1-8 Když Ježíšovi hladoví učedníci trhali a jedli klasy obilí v sobotu, farizejové znovu hledali příležitost, jak Ho obvinit z „porušení zákona“. Přitom, farizeové ve skutečnosti překroutili zákon, který stanovil, že je povoleno utrhnout sousedovi obilí, ale nesmí se použít srp. (Deut. 23:25) Náboženský duch miluje obviňování pomocí citátů z Bible, ale nemá lásku pravdy. Duch Svatý, Duch Pravdy, používá Boží slovo usvědčení k osvobození, spíše než k odsouzení.
sotva.blogspot.com/…/duch-nboenstv-n…