Libor Halik
1422

František jako 38 vzdoropapežů není náměstek Kristův, nemá neomylnost

"V průběhu dějin církve bylo 38 proti-papežů. To ukazuje jen na to, že on (Bergoglio - František) není náměstek Kristův na zemi, a tím ani nedisponuje charismou papežské neomylnosti. To potvrzuje i …
amarillo
náboženský duch velice často věnuje ďáblu příliš mnoho pozornosti, ale Bohu jen velmi málo slávy. Duch Svatý nám naopak říká, abychom rozeznávali svaté od démonického podle ovoce, které se projevuje. (Mat. 12:33)

Mat 12:1-8 Když Ježíšovi hladoví učedníci trhali a jedli klasy obilí v sobotu, farizejové znovu hledali příležitost, jak Ho obvinit z „porušení zákona“. Přitom, farizeové ve skutečnosti…
More
náboženský duch velice často věnuje ďáblu příliš mnoho pozornosti, ale Bohu jen velmi málo slávy. Duch Svatý nám naopak říká, abychom rozeznávali svaté od démonického podle ovoce, které se projevuje. (Mat. 12:33)

Mat 12:1-8 Když Ježíšovi hladoví učedníci trhali a jedli klasy obilí v sobotu, farizejové znovu hledali příležitost, jak Ho obvinit z „porušení zákona“. Přitom, farizeové ve skutečnosti překroutili zákon, který stanovil, že je povoleno utrhnout sousedovi obilí, ale nesmí se použít srp. (Deut. 23:25) Náboženský duch miluje obviňování pomocí citátů z Bible, ale nemá lásku pravdy. Duch Svatý, Duch Pravdy, používá Boží slovo usvědčení k osvobození, spíše než k odsouzení.
sotva.blogspot.com/…/duch-nboenstv-n…