29:50

ks. Piotr Natanek - 05.07.2020r

ChristusVincit-Tv Youtube