V.R.S.
1326

Modlitwa sierpniowa

Tych, co walcząc, odeszli,
nieraz płacząc w cierpieniu,
w niepamięci wód fali –
choć Ty, Matko, pamiętasz,
by kres przyszedł boleści
wesprzyj w ich oczyszczeniu,
aby nieba doznali,
gdzieś Ty jest – Wniebowzięta.

Choć ogłosił wiktorię
ponad nimi świat swoją
i od piersi odstawił
niczym chorych co w trądzie,
Ty znasz Pani ich boje –
– Matkowałaś ich bojom
a Twój Syn je objawi
na ostatnim swym sądzie.

Tych co walczą wciąż nadal,
dokładając do szali,
choć chybocze się flaga,
wrogów ciśnie wkrąg ława,
nim rozlegnie się: biada
by w swej walce wytrwali,
czerpiąc radość ze zmagań,
wspomóż Pani łaskawa.

Tych co w chwale są, w niebie,
bo chwalebnie tu żyli,
wiedź Hetmanko przed trony
Trójcy, która króluje,
aby w wielkiej potrzebie
łask nam moc uprosili,
gdy szukamy obrony,
gdy nam sił już brakuje.

A. de Correggio - Wniebowzięcie NMP
Lilianna w ogrodzie
Jesteś poetą?