3
4
1
2
Tradoslava
261.5K
HUMANUM GENUS-Encyklika Lva XIII. (Odsouzení zednářů) HUMANUM GENUS-Encyklika Lva XIII. (Odsouzení zednářů)More
HUMANUM GENUS-Encyklika Lva XIII. (Odsouzení zednářů)

HUMANUM GENUS-Encyklika Lva XIII. (Odsouzení zednářů)
Stylita shares this
7
knihy.
🙂More
knihy.

🙂
Libor Halik
Spletl jsem se o 1rok, že L: 2017 uplyne 100 let ničení řkc satanem, r.2017 má být dle sv. Matrony Moskevské večer zeměkoule hřbitovem a pak ráno křesťanskou-ten datum řekli TV redaktoři, ne sv.Matrona. Čtvrtek 13. dubna 2017 má svátek sv. Hermenegild – tj. ASI ještě den milosrdného Zázraku v Garabandalu – min. 8 dní a max. 1rok po Varování. K varování do 5.4.2017 nedošlo, čili ani zázrak …More
Spletl jsem se o 1rok, že L: 2017 uplyne 100 let ničení řkc satanem, r.2017 má být dle sv. Matrony Moskevské večer zeměkoule hřbitovem a pak ráno křesťanskou-ten datum řekli TV redaktoři, ne sv.Matrona. Čtvrtek 13. dubna 2017 má svátek sv. Hermenegild – tj. ASI ještě den milosrdného Zázraku v Garabandalu – min. 8 dní a max. 1rok po Varování. K varování do 5.4.2017 nedošlo, čili ani zázrak v Garabandalu nebude 13. dubna 2017, ale spíše bude o 1 rok později ve čtvrtek večer 12.4.2018. Logicky se posouvá o rok, protože účinnost CIC 1917 začala až 19.5.1918.
Libor Halik
Spletl jsem se nejen o 1 rok, protože je velmi těžké historicky zjistit, který rok začalo těch 100 let. Viz 10.2.2019 Kdy skončí vláda židů nad křesťany? Pro @Mates5485
Libor Halik
Transparent „Satan bude vládnou i ve Vatikáně a papež mu bude dělat poslíčka.“ byl v Římě 24.6.1917 při oslavě 200 let od založení 1. zednářské Velkolóže. 17.5.1917 Codex Iuris Canonici byl promulgován konstitucí papeže Benedikta XV. "Providentissima Mater Ecclesia" s účinností od 19.5.1918 /Canon 1258, 1917 Code: “1. It is not licit for the faithful by any manner to assist actively or …More
Transparent „Satan bude vládnou i ve Vatikáně a papež mu bude dělat poslíčka.“ byl v Římě 24.6.1917 při oslavě 200 let od založení 1. zednářské Velkolóže. 17.5.1917 Codex Iuris Canonici byl promulgován konstitucí papeže Benedikta XV. "Providentissima Mater Ecclesia" s účinností od 19.5.1918 /Canon 1258, 1917 Code: “1. It is not licit for the faithful by any manner to assist actively or to have a part in the sacred [rites] of non-Catholics (Není dovoleno pro věřící jakýmkoliv způsobem aktivně pomáhat nebo mít roli v posvátných [obřadech] nekatolíků L: Pavel VI. a JP2 to porušovali už před CIC 1983). 2. Passive or merely material presence can be tolerated for the sake of honor or civil office (v zájmu cti nebo civilního-občanského úřadu), for grave reason approved by the Bishop in case of doubt (pro vážný důvod se schválením od biskupa v případě pochybností), at the funerals, weddings, and similar solemnities of non-Catholics, provided danger of scandal is absent (za předpokladu, že by došlo nepřítomností ke skandálu).” This canon allows to attend a Jewish Synagogue or a Hindu Temple or a Lutheran Service, etc., etc., etc. for the wedding or funeral of infidels or heretics – just as long as one doesn’t actively participate!/ (L: 2017 uplyne 100 let ničení řkc satanem, r.2017 má být dle sv. Matrony Moskevské večer zeměkoule hřbitovem a pak ráno křesťanskou) (čtvrtek 13. dubna 2017 má svátek sv. Hermenegild – tj. asi ještě den milosrdného Zázraku v Garabandalu – min. 8 dní a max. 1rok po Varování)
2 more comments from Libor Halik
Libor Halik shares this
3
Poslední papežové.
13.10.1884 měl papež Lev XIII. vidění. Kdy začalo předpovězené 75 až 100 leté ničení Katolické církve Satanem?More
Poslední papežové.

13.10.1884 měl papež Lev XIII. vidění. Kdy začalo předpovězené 75 až 100 leté ničení Katolické církve Satanem?
Libor Halik
20.4.1884 vydal papež Lev XIII. tuto encykliku proti zednářům (slobodomurárom) a 13.10.1984 mu dal Bůh proroctví, že někdy ve 20. století začne 100 leté období, kdy satanovi bude umožněno ničit Katolickou církev více než v minulosti. Sv. Maxmilián Kolbe byl v době svých studií v Římě r. 1917 osobně svědkem zednářské manifestace, kdy byl nesen transparent s nápisem „Satan bude vládnou i …More
20.4.1884 vydal papež Lev XIII. tuto encykliku proti zednářům (slobodomurárom) a 13.10.1984 mu dal Bůh proroctví, že někdy ve 20. století začne 100 leté období, kdy satanovi bude umožněno ničit Katolickou církev více než v minulosti. Sv. Maxmilián Kolbe byl v době svých studií v Římě r. 1917 osobně svědkem zednářské manifestace, kdy byl nesen transparent s nápisem „Satan bude vládnou i ve Vatikáně a papež mu bude dělat poslíčka.“ STALO SE. Po 100 letech to skončí, bude mnoho zavržených mrtvých v 3.světové válce a v 3 dnech tmy.
Peter(skala)
👍 😇 👏