Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
PiusX
21.4K

Dlaczego nowa Msza nie jest katolicka?

Konferencja na temat nowej Mszy: Dlaczego nowa Msza nie jest katolicka? Wstęp Tytuł mojej dzisiejszej konferencji może wydawać się nieco szokujący: …
PiusX
Św. Pius X z bólem demaskował zwodnicze bezdroża zwolenników nowości:
"Taką jest, Czcigodni Bracia, teoria; jaką jest praktyka modernistów; i jedna i druga głosi, że nie ma w Kościele nic trwałego, nic co by było niezmiennym" (Pascendi). Za naszych czasów postąpiono za tymi słowami z bezwzględną konsekwencją. Wydaje się, że w ciągu ostatnich 40 lat dzieło zniszczenia dotknęło w Kościele …More
Św. Pius X z bólem demaskował zwodnicze bezdroża zwolenników nowości:
"Taką jest, Czcigodni Bracia, teoria; jaką jest praktyka modernistów; i jedna i druga głosi, że nie ma w Kościele nic trwałego, nic co by było niezmiennym" (Pascendi). Za naszych czasów postąpiono za tymi słowami z bezwzględną konsekwencją. Wydaje się, że w ciągu ostatnich 40 lat dzieło zniszczenia dotknęło w Kościele wszystkiego, co tylko zostało w Nim uświęcone wielowiekową tradycją, sięgającą czasów pierwszych chrześcijan. W bezprecedensowy sposób, w miejsce dokonanej dewastacji, stworzone zostały rzeczy całkiem nowe:
1) Nowy Kalendarz liturgiczny (przemieszanie układu świąt i dni wspomnień).
2) Nowy Brewiarz ("rewizja" psałterza, psalmów, czytań, hymnów, pieśni, wywrócenie do góry nogami całej struktury oficjum).
3) Nowy Mszał (Novus Ordo Missae 1969).
4) Nowe elementy wspólne Mszału i Brewiarza (ryty roku liturgicznego, kolekty, modlitwy i prefacje, ewolucja w rubrykach).
5) Nowy Pontyfikat (ryty konsekracji dziewic, profetów, w miejsce rytów konsekracji kościoła i ołtarza wprowadzono ryty dedykacji).
6) Nowy Rytuał (sakramenty i sakramentalia - m.in. skreślono obowiązkowe egzorcyzmy z rytuału Chrztu Św., zastąpiono Sakrament ostatniego namaszczenia - "sakramentem chorych").
7) Nowe Martyrologium (wykreślenie wielu świętych, którzy podobno nigdy nie istnieli, np: Św. Jerzy).
8) Nowy Kantykał (wyrzucenie "starych" pieśni, dodanie nowych).
9) Nowy Ceremoniał biskupi.
10)Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego.
11)Nowe Ryty Kaplicy Papieskiej.
12)Nowy Rytuał Egzorcyzmów.
13)Nowy Różaniec.
14)Nowe przepisy dla Kolegium Kardynałów i konklawe.
15)Nowe obrzędy po śmierci i po wyborze nowego papieża (porzucenie tiary i zaprzestanie koronacji papieskiej).
16)Nowe zasady udzielania odpustów.
17)Nowe, ekumeniczne tłumaczenie Pisma Św.
18)Nowy Katechizm.
19)Nowe Przykazania Kościelne.
20)Nowy, kolegialny ustrój Kościoła Posoborowego (Reforma Kongregacji Rzymskich, Konferencji episkopatów).
jozef1807
PiusX: Dlaczego nowa Msza nie jest katolicka?
Bo jest modernistyczna, zjudaizowana i sprotestantyzowana.
Jeżeli nie jest katolicka to jest heretycka i to cala prawda o NOM.