Clicks75
hr.news

Franjina samoosuda: "Smatramo se opravdanima kada oštro sudimo drugima"

Franjo, koji odvaja i diskriminira katolike, osudio je "segregaciju" i "diskriminaciju" tvrdivši da se "nikoga ne smije držati podalje od Crkve", dok je razgovarao s Romima u slovačkim Košicama.

"Nije lako ostaviti predrasude iza sebe, čak ni kršćanima, nije lako cijeniti druge, pogotovo ako ih vidimo kao probleme ili neprijatelje, donosimo presudu ne trudeći se upoznati ih ili saslušati njihovu priču", sažeo je svoj Traditionis Custodes bez da je htio.

Nastavio je govoriti o sebi: "Smatramo se opravdanima kada smo oštri u prosuđivanju drugih, popustljivi prema sebi, no nefleksibilni prema drugima. Koliko su često naši sudovi doista predrasude, odnosno pretpostavke? Koliko često pribjegavamo etiketama?" Za pape je odavno poštovana tradicija da govore "mi", umjesto "ja".

Slika: Vatican Media, #newsHzxexpwrbr