08:31
Akty zawierzenia Panu Jezusowi i Maryi oraz osobisty akt uznania Pana Jezusa za swojego Króla. Akt osobistego uznania Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana na uroczystość 24 czerwca 2022 r. "Panie Jezu …More
Akty zawierzenia Panu Jezusowi i Maryi oraz osobisty akt uznania Pana Jezusa za swojego Króla.

Akt osobistego uznania Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana na uroczystość 24 czerwca 2022 r.

"Panie Jezu Chryste, Królu nieba i ziemi, uznaję Ciebie Królem swego serca, małżeństwa, mojej rodziny oraz naszej Ojczyzny.

Tobie oddaję cześć i uwielbienie.

Przyrzekam całym dalszym życiem swoim dbać o Twoją chwałę i zawsze dziękować Ci za Twoje nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie.

Uroczyście obieram Ciebie, Panie, Jezu Chryste za mojego PANA i KRÓLA, gdyż wielkie rzeczy uczyniłeś dla nas.

Matkę Twoją, Niepokalaną Dziewicę Maryję ponownie przyrzekam czcić jako PANIĄ i KRÓLOWĄ naszej umiłowanej Ojczyzny.

Jezu Chryste, Ty jesteś Panem nieba i ziemi.

Bądź KRÓLEM mojego życia i serca, bądź Królem mojej rodziny, bądź PANEM i KRÓLEM w Polsce, Ojczyźnie naszej, w tym pokoleniu i po wszystkie czasy.

Niech przez moje życie zgodne z przykazaniami Bożymi wzrasta Twoje Królestwo Pokoju, Prawdy, Sprawiedliwości i Miłości.

Proszę o to Ciebie, Panie Jezu Chryste, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen."