( Nie ) rządy IIIRP likwidują, m.in., górnictwo i energetykę...

Zbudowana w 2021r. za 1,3 mld zł, z naszych pieniędzy – wyburzanie już zakończono. Pytanie nasuwa się samo: ile razy winniśmy wieszać rzadzące IIIRP od 1990r., wasalne względem USA i Wlk.Brytanii, syjonistyczne szumowiny za ogrom „załug” dla Polski i Polaków?
Blok w Ostrołęce za 1,3 mld zł do rozbiórki. Obajtek: mamy prawo

Pisałem w 2008r.:
Wielu tzw. „polskich ekspertów” uważa, że państwowe górnictwo węgla to nieopłacalna dziedzina naszej gospodarki, ponieważ budżet RP ostatnimi laty musiał ją dofinansować 40 mld zł pochodzącymi z zagranicznych kredytów. (Nie dość, że likwidowano miejsca pracy, zysk z produkcji i eksportu, to jeszcze obciążano gospodarkę, czyli obywateli, kredytami.)
Otóż, 40 mld zł to koszt likwidacji 23 kopalń (nigdzie w Europie nie stosowano niszczącego zalewania kopalń, u nas zalewano je łącznie z wyposażeniem !!!), koszt odpraw dla zwalnianych górników (ok. 100 tys. straciło pracę) oraz dopłat do kilkakrotnie (nawet 8- krotnie) niższej ceny węgla sprzedawanego przez kopalnie od ceny rynkowej. Cenę węgla dla kopalń ustaliło na początku lat 90-tych Min. Finansów (tu znów pojawia się nazwisko niejakiego Leszeka B., min. Finasów później prezesa NBP) i na bramie kopalni cena ta wynosiła od 120 do 190 zł za tonę. Na rynku (w skupie) cena waha się natomiast od 700 do 1000 zł, więc dopłata do tony węgla jest w istocie prezentem dla firm pośredniczących w jego sprzedaży.
Ministerstwo Finansów wprowadziło oprócz sztywnych cen za węgiel następujące podatki dla kopalń: eksportowy, ekologiczny, dywidendę (od posiadanego przez kopalnię majątku), popiwek (podatek od wzrostu płac) i oczywiście podatek dochodowy (dotyczy prawie wszystkich podmiotów gospodarczych). Kopalnie obciążone kredytem bankowym, które na początku lat 1990-tych nie wyrażały zgody na prywatyzację obciążono zwielokrotnionymi karnymi odsetkami bankowymi (pozostałe przedsiębiorstwa państwowe również). Mimo, iż MF wprowadziło dodatkowe opodatkowanie kopalń, górnictwo w 2005 r. odnotowało zyski. Poza tym, w dobie kryzysu paliwowego rośnie koniunktura na węgiel. – (Dzisiaj w 2022r. chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości -?)
Niezależnie od powyższego trzeba stanowczo stwierdzić, że utrzymywanie deficytowej gałęzi gospodarki (przedsiębiorstwa), dającej produkcję, jest na pewno opłacalne do momentu, w którym następuje zrównanie wielkości pokrycia jej deficytu z wartością takiej samej produkcji, którą musielibyśmy kupić za granicą. Środki finansowe zostają w kraju i dzięki temu nie zwiększamy bezrobocia i utrzymujemy wyższy popyt, rozumie to przeciętny ekonomista (jeśli nie służy żydowskiemu kapitalizmowi). Poza tym istnieje coś takiego, jak koszty społeczne, które powinny być czynnikiem decydującym w utrzymywaniu nawet całkowicie deficytowej produkcji w dobrze zorganizowanym państwie, jeśli oczywiście będzie to państwo narodowe z narodowym rządem, a nie z żydowskim, agenturalnym i antypolskim. Nawet na tym prostym przykładzie widać zbrodniczy mechanizm niszczenia kraju przez antypolski element rządzący. – Polskie Niezalezne Media - Artykul

Wtedy jeszcze nikt w Europie – nikt z politycznych oficjeli – nie ośmielił się na oczywistą już dzisiaj konkluzję, że żydowsko-anglosaska finansjera z USA i Wlk.Brytanii – ta sama, która stoi za wojną z Rosją na Ukrainie – dąży do osłabienia UE, a państw Europy środkowo-wschodniej w szczególności. Zachodnia (żydowsko-anglosaska, wcześniej żydowsko-katolicka) koncepcja Drang nach Osten jest niezmiennie aktualna. Żeby nie być gołosłownym, abp W.Skworc w niedzielnej homilii do górników: likwidacja trwale nierentownych kopalń jest ekonomicznie palącą koniecznością”, ale także i całego przemysłu Śląska – 29.11.2020, Metropolita katowicki: likwidacja trwale nierentowanych kopalń – koniecznością
Rządzący UE – nie pochodzący z żadnych wyborów, tylko z nadania twórców i okupantów UE, czyli żydowsko-anglosaskiej finansjery – wprowadzili limity emisji CO2, a ich rosnące ceny sztucznie windują koszty energii uzyskiwanej ze spalania węgla.
Ciekawe, czy durni ekolodzy, opłaceni przez tę samą żydowsko-anglosaską finansjerę, dzisiaj się radują, czy zbiera im się na płacz?
Skretyniałym ekologom nie ustępuje element rządzący IIIRP/Polin, często posiadający naukowe tytuły, ale w jego przypadku nie tyle mamy do czynienia z debilizmem, co z serwilizmem wobec żydowsko-anglosaskiego okupanta. I tak: wskaźnik samowystarczalności energetycznej Polski w 1970r. wynosił 113% (czyli 13% nadwyżki, którą można sprzedać w eksporcie), w 1980r. ten wskaźnik wynosił ok. 120%. Ale wg założeń Polityki Energetycznej Polski do roku 2010 (zgodnej z zaleceniami UE, na które przystali rządzący Polską – rząd prof.M. Belki, SLD) musimy zredukować ten wskaźnik do 60% w roku 2020. Zalecenia te realizują wszystkie kolejne rządy IIIRP/Polin. – ,,Odrodzenie Polski przez powrót do narodowej mentalności” – prof.prof. R.H.Kozłowski, J.Sokołowski, J. Śledziewska, J.Zimny, Polskie Roczniki Statystyczne.
Najtańszym źródłem energii jest węgiel – koszt 1MWh uzyskanej ze spalania węgla jest minimum dwukrotnie niższy od kosztu 1MWh uzyskanej z energii wiatru (OZE). Energia uzyskiwana z wiatru nie jest także obojętna dla środowiska (!) ponieważ emituje do atmosfery freon (ponoć odpowiada za dziurę ozonową), który pełni rolę izolatora cieplego dla generatora – ale to już ekologów nie interesuje. Lansowana od końca lat 1970. przez żydowsko-anglosaską finansjerę ideologia ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii, służy wyłącznie jej celom politycznym, miała i ma na celu depopulację oraz gospodarcze osłabienie i zniewolenie narodów i państw – obserwujemy to dzisiaj m.in. na przykładzie Europy. Jednak USA, Wlk.Brytania, Australia zamierzają rozwijać górnictwo węgla (! – ?).
Niewyobrażlna pazerność na pieniądz – na władzę – żydowsko-anglosaskich elit finansowych doprowadziła do likwidacji lub znacznego ograniczenia produkcji przemysłowej i rolnej, żeby uwolnione w ten sposób kapiatły mogły posłużyć do zwiększenia kreacji pieniądza wirtualnego (jest to główna przyczyna światowego i permanentnego już kryzysu finansowego). Opanowanie handlu przez światową finansjerę – pośrednictwo i lichwa to jej pierwotna natura – umożliwia jej czerpanie zysków z dystrybucji produktów przemysłowych i rolniczych, importowanych z obszarów o taniej sile roboczej. Takim krajem była ChRL, która korzystając z zachodnich technologii osiagnęła w ciągu ostatnich zaledwie trzydziestu lat pozycję światowego lidera gospodarczego – było to możliwe, ponieważ wynikało z politycznej koncepcji żydowsko-anglosaskiej finansjery, która tak wzmocnioną ChRL chciała pchnąć do wojny z Rosją. Tymczasem będzie musiała toczyć bój i z Rosją i z ChRL, do których dołączyć mogą inne mocarstwa atomowe oraz gospodarcze – przeciwni lichwiarskiemu imperializmowi światowej finansjery. Jak więc widzimy zbytnia pazerność nie popłaca i żydowsko-anglosaska finansjera jest dzisiaj zmuszona do walki o przetrwanie i tak jak zgłodniały szczur w klatce jest agresywna i może reagować nieobliczalnie, do użycia broni jądrowej włacznie – życie (dla niej to pieniądze i władza) albo śmierć, to jest jej chyba jedyna alternatywa.
.
Posłuchajmy dra inż. Jerzego Markowskiego (w latach 1970. dyrektor KWK Budryk, 1995-1996 sekrtarz stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, 1997-2005 senator)

.
Plan naprawczy dla górnictwa w Polsce współtworzyła firma Boston Consulting Group
„Plan naprawczy dla Kompanii Węglowej SA. Materiał na spotkanie Rady Ministrów” – rozesłana do dziennikarzy przez min. Gospodarki, Janusza Piechocińskiego (styczeń 2015r.).

„Okazuje się, że we właściwościach samego pliku jako autor nie figuruje ani Ministerstwo Gospodarki, ani Pełnomocnik Rządu do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego, ani kancelaria prezesa ministrów, ale firma The Boston Consulting Group (BCG).” – Rząd czy zachodnia firma? Kto tworzył plan naprawczy dla górnictwa? OŚWIADCZENIE
.

.
Poniżej wywiad K.Durczoka z E.Kopacz n/t górnictwa. Wywiad, który zamiast pogrążyć E.Kopacz i jej rząd, zresztą wszystkie agenturalne rządy IIIRP/Polin, a także żydowsko-anglosaskich lichwiarzy sterujących UE, spowodował, że reżim IIIRP/Polin zniszczył najpopularniejszego dziennikarza ze Śląska – i to był praktycznie koniec jego dziennikarskiej kariery. Stracił pracę, a w powszechnych żydowskich mediach pojawiły się teksty oskarżające K.Durczoka m.in. o narkomanię i molestowanie seksualne.
A co za jedna ta E.Kopacz, jeśli ktoś nie pamięta, przypomnę. W latach 2014-2015 premier IIIRP/Polin z PO (od 2019r. v-ce przewodniczacza parlamentu UE – pewnie w nagrodę, w demokracjach Zachodu nie ma przecież korupcji). Na początku 2015r. rząd E.Kopacz udzielił 100 mln € kredytu na 10 lat bratniemu, żydowskiemu reżimowi Ukrainy – na rozpoczętą w 2014r. wojnę z Rosją. W tym samym czasie żydowscy oligarchowie Ukrainy rozkradali jej majątek i budowali swoje miliardowe fortuny. (Ciekawe np., gdzie znajduje się złoto banku centralnego Ukrainy wywiezione w czasie rządów premiera o wybitnie słowiańskiej urodzie, A.Jaceniuka i gdzie przebywa on sam?)
Kamil Durczok rozmawia z Ewą Kopacz o problemach polskiego górnictwa (14. 01. 2015)
cda.pl/video/497219aa
(Uwaga! Być może powyższy link trzeba skopiować i wprowadzić do wyszukiwarki.)
Dariusz Kosiur
PS
Jak niszczono górnictwo węgla kamiennego w IIIRP
– dr Wojciech Błasiak – Jak niszczono górnictwo węgla kamiennego w III Rzeczpospolitej
Żydzi z IIIRP mają „prywatyzować” Białoruś?Żydzi z III RP mają „prywatyzować” Białoruś?
Poniżej, ot, taka sobie ciekawostka:
Jonny Daniels @MrJonnyDaniels
04.12.2017
Honored to have been invited to take part in the Presidential Chanukah candle lighting at the Presidents Palace in #Warsaw, great to see that President @AndrzejDuda is carrying on this wonderful tradition. @prezydentpl #Chanuka #Poland

wiecej: Rządy IIIRP likwidują, m.in., górnictwo. Ale prawdziwe korzyści przynieść może jedynie likwidacja tych rządów.

stanislav
stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy
Krystian N.
Nie mają wyjścia, inaczej ich wymordują. Tak działa demokracja sponsorowana przez korporacje.
MAT -
... nu mozna by za pozwoleniem dodać jeszcze ino PRZEZ NIEPRZYTOMNIE CHORYCH szkieletów 460-11
megur shares this
919