CÓRKA MARYI
Sobota 23 października jest trzecim dniem Nowenny ku czci Chrystusa Króla. Módlmy się za wstawiennictwem patronów naszej Ojczyzny oraz Anioła Stróża Polski o dar Ducha Świętego dla naszych biskupów, osób sprawujących władzę, by rozpoznali wolę samego Boga i wyszli naprzeciw Jego świętemu żądaniu Intronizacji.
Posoborowe absurdy
Pięknie. Prawdziwe ŚWIĘTO CHRYSTUSA KRÓLA jest ustanowione w ostatnią niedzielę października. W tym roku przypada na dzień 31.X
CÓRKA MARYI
PRZED, PRZEDSOBOROWYM ŚWIĘTEM CHRYSTUSA KRÓLA - 31. 10. 2021