Clicks25
vi.news

Francis tình cảm suýt rơi lệ, giọng run run

Francis đã chủ sự một Bí tích Thánh Thể Chúa nhật tại Giáo đường St Peter, do cơn hoảng loạn coronavirus nên nó gần như trống rỗng.

Khi đọc đến đoạn "chúng ta hãy tưởng niệm việc Đức Chúa tiến vào thành phố vì sự cứu rỗi của chúng ta," giọng nói của Francis trở nên run run.

Ông ấy, người đã loại bỏ những kẻ mà ông ta coi là "kẻ thù" của mình một cách vô đạo đức, đột nhiên suýt rơi lệ.

#newsOjihafixqj