oczy_szeroko_otwarte
Tekst inspirowany wyznaniem św.Augustyna:
"Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie"(Conf. l, 1,1)

***

dla zainteresowanych:
Powróć do swego serca hipponczyk.blogspot.com/…/2-powroc-do-swe…

***

z modlitwą także za Francję+