dominikguzman
Ach a potom prišla pandémia a Koronavírus Všemohúci svojim biskupom povedal:„Zatvorte kostoly!“ A biskupi počúvli svojho pána. Potom Koronavírus Všemohúci povedal svojim biskupom:„Do kostola len očkovaní a otestovaní, a z tých čo nie sú ani jedno, ale porušujú toto Koronavírusové prikázanie, môže len štvrtina. A nech sa každý zapíše, a nepoužíva svätená voda!“ A biskupi počúvli svojho pána. Nuž, …More
Ach a potom prišla pandémia a Koronavírus Všemohúci svojim biskupom povedal:„Zatvorte kostoly!“ A biskupi počúvli svojho pána. Potom Koronavírus Všemohúci povedal svojim biskupom:„Do kostola len očkovaní a otestovaní, a z tých čo nie sú ani jedno, ale porušujú toto Koronavírusové prikázanie, môže len štvrtina. A nech sa každý zapíše, a nepoužíva svätená voda!“ A biskupi počúvli svojho pána. Nuž, inakšie Ježiš nechodil do kostola, ale do synagógy a Božieho chrámu, vtedy ešte kostoly neboli, ako autor píše hneď za tým, preto by som to na jeho mieste opravil a napísal, že vtedajší kvázi ekvivalent kostola. Ježiš až teraz trávi celý čas v kostoloch ako väzeň lásky.
Marieta Ria
Máš pravdu, je to tak... aj ten kostol namiesto synagógy... ale podstatné je, čo tým chcel autor povedať, že niekomu stačí pomodliť sa niekde v prírode, či doma a vyhlasuje, že kostol k svojmu životu nepotrebuje. Alebo že nepotrebuje k životu viery kňaza a podobne. Kňaza potrebujeme, aby nám sprostredkoval sviatosti, ku ktorým sa inak nemáme ako dostať. Potrebujeme živého Krista v Eucharistii, …More
Máš pravdu, je to tak... aj ten kostol namiesto synagógy... ale podstatné je, čo tým chcel autor povedať, že niekomu stačí pomodliť sa niekde v prírode, či doma a vyhlasuje, že kostol k svojmu životu nepotrebuje. Alebo že nepotrebuje k životu viery kňaza a podobne. Kňaza potrebujeme, aby nám sprostredkoval sviatosti, ku ktorým sa inak nemáme ako dostať. Potrebujeme živého Krista v Eucharistii, to je najväčšia posila aj v týchto dňoch.
To spojenie väzeň lásky poznám od detstva - bolo to v nejakej modlitbe pred Najsv. Sviatosťou oltárnou, v starej modlitebnej knižke - na to nezabudnem - že Ježiš Kristus je väzňom lásky v každom Bohostánku sveta... odvtedy to mám aj zaužívané pri modlitbe...
Marieta Ria
KPD tu vôbec nejde o to, že v prírode sa nemáme modliť, ani nikde inde, len v kostole - je tu zdôraznená potreba živého Krista v Eucharistii, ktorého v prírode nedostanem a niektorí majú vyjadrenia, že k svojmu životu kostol, ani kňaza nepotrebujú - o to ide!! Keď niekto žije v pustatine, alebo iným spôsobom má nedostupné sv. omše, sviatosti, niet kňazov, či veľká, nezvádnuteľná vzdialenosť... (…More
KPD tu vôbec nejde o to, že v prírode sa nemáme modliť, ani nikde inde, len v kostole - je tu zdôraznená potreba živého Krista v Eucharistii, ktorého v prírode nedostanem a niektorí majú vyjadrenia, že k svojmu životu kostol, ani kňaza nepotrebujú - o to ide!! Keď niekto žije v pustatine, alebo iným spôsobom má nedostupné sv. omše, sviatosti, niet kňazov, či veľká, nezvádnuteľná vzdialenosť... (a napriek tomu si zachová vieru, je to úžasné)... to je niečo iné, nie je to svojvoľné a dobrovoľné neakceptovanie sv. omše, či sviatosti.
Tá posledná veta je krásna a potešila ma...