Predpoveď sv. Františka o konci sveta. Sedí na dnes? Nekanonicky zvolený pápež spôsobí obrovskú …

Predpoveď sv. Františka o konci sveta. Sedí na dnes? Nekanonicky zvolený pápež spôsobí obrovskú Schizmu „Príde nekanonicky zvolený pápež, ktorý spôsobí obrovskú Schizmu, budú kázané rozdielne myšlien…More
Predpoveď sv. Františka o konci sveta. Sedí na dnes? Nekanonicky zvolený pápež spôsobí obrovskú Schizmu
„Príde nekanonicky zvolený pápež, ktorý spôsobí obrovskú Schizmu, budú kázané rozdielne myšlienky ktoré spôsobia že mnohí, dokonca aj členovia rôznych rádov, budú pochybovať, áno, dokonca aj súhlas s týmito kacírmi.

Spôsobí že sa môj Rád rozdelí, potom budú existovať tak univerzálne nezhody a perzekúcie, že ak by tieto dni neboli skrátené dokonca aj vyvolení by boli stratení.“
(zdroj: The Reign of Antichrist od Rev. R. Gerald Culletona)
Krátko pred svojou smrťou Sv. František z Assisi zvolal svojich nasledovníkov a varoval ich o prichádzajúcich trápeniach hovoriac:
1. Rýchlo sa blíži doba, jej súčasťou budú veľké skúšky a trápenia; rozpaky a nezhody ako duchovné, tak aj svetské budú svetom oplývať; láska mnohých vychladne a zloba bezbožných vzrastie.
2. Démoni budú mať neobvyklú silu. Nepoškvrnená čistota nášho Rádu a iných bude tak zatienená, že ostane veľmi málo kresťanov, ktorí …More
dyk
Je dobré pochopiť, že Boh nám nedáva svojich prorokov len tak. Cez nich nám vlastne vysvetľuje Biibliu. Kto nebude chápať, zle skončí.
Pravda bude skryta
Dnes ako múdro píšete.
Rosario33
Video: Přikryté symboly křesťanství během další modlitby v Hagia Sofia
cz.sputniknews.com/…/202007271227725…

Niečo z katechizmu:
841 Vzťahy Cirkvi k moslimom. „Plán spásy zahŕňa aj tých, čo uznávajú Stvoriteľa, a medzi nimi predovšetkým moslimov, ktorí tvrdia, že sa pridŕžajú Abrahámovej viery a spolu s nami sa klaňajú jedinému, milosrdnému Bohu, ktorý bude v posledný deň súdiť ľudí.“

A …More
Video: Přikryté symboly křesťanství během další modlitby v Hagia Sofia
cz.sputniknews.com/…/202007271227725…

Niečo z katechizmu:
841 Vzťahy Cirkvi k moslimom. „Plán spásy zahŕňa aj tých, čo uznávajú Stvoriteľa, a medzi nimi predovšetkým moslimov, ktorí tvrdia, že sa pridŕžajú Abrahámovej viery a spolu s nami sa klaňajú jedinému, milosrdnému Bohu, ktorý bude v posledný deň súdiť ľudí.“

A teraz niečo zo Sv.Písma:

21 Lebo Otec nikoho ani nesúdi, lež celý súd odovzdal Synovi, 22 aby si všetci ctili Syna, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal. Jn5;21-22

15A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. 16Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. Mk16;15-16

22 Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus!? To je antikrist, kto popiera Otca i Syna. 23 Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca. 1.Jánov List 2;22-23

8 Prinášajte ovocie primerané pokániu 9 a nemyslite si, že si môžete povedať: Máme otca Abraháma. Lebo hovorím vám, že Boh môže stvoriť Abrahámovi deti aj z týchto kameňov. Mt3;8-9

Tak jak sa klaňajú jedinému, milosrdnému Bohu,keď pri modlitbe zakrývajú kresťanské symboly?
Július7
To nariadenie 841 je výsledkom 2VK. A tam už podsúvali ekumenizmus a herézy modernizmu. V skutočnosti boh moslimov nemá nič spoločné so skutočným Bohom - Trojicou kresťanov. Moslimovia neveria, že Boh má 3 Osoby = to znamená, že neveria v kresťanského Boha. To znamená, že 841 je blud a heréza. Kde platí, že plán spásy zahŕňa aj moslimov, až sa obrátia k pravej viere, ale neplatí, že máme …More
To nariadenie 841 je výsledkom 2VK. A tam už podsúvali ekumenizmus a herézy modernizmu. V skutočnosti boh moslimov nemá nič spoločné so skutočným Bohom - Trojicou kresťanov. Moslimovia neveria, že Boh má 3 Osoby = to znamená, že neveria v kresťanského Boha. To znamená, že 841 je blud a heréza. Kde platí, že plán spásy zahŕňa aj moslimov, až sa obrátia k pravej viere, ale neplatí, že máme spoločného Boha.
Rosario33
www.vaticannews.va/…/papez-frantisek…
Dokument v rozsahu 16 strán sa začína predslovom so základnou a univerzálnou požiadavkou viery: vnímať v druhom človeku brata.

Keď mu ktosi povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať,“ on sa opýtal: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“ Hneď nato vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji …More
www.vaticannews.va/…/papez-frantisek…
Dokument v rozsahu 16 strán sa začína predslovom so základnou a univerzálnou požiadavkou viery: vnímať v druhom človeku brata.

Keď mu ktosi povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať,“ on sa opýtal: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“ Hneď nato vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.“ (Mt 12, 46-50)

Treba si prečítať ten "úžasný"dokument.
Anton Čulen
Julius, presne tak. Moslimovia neveria v žiadnu Svätú trojicu, teda neveria v toho istého Boha ako kresťania. Ježiš pre nich nie je žiaden Mesiáš, ani Vykupiteľ, ako pre nás kresťanov.
Svätý Malachiáš(prorok)
Však to je jasne,že Rím a vatikán už odpadol od pravej viery a stáva sa sídlom antikrista. To je čisté antikristovké zmýšľanie aj príprava a dláždenie pre antikrista a satanovo pôsobenie s nastolením new age a NWO. Prišla falošná cirkev s falošným koncilom 2VK do Ríma a Vatikánu a to chcú presadiť po celom svete,ale mi samozrejme vieme,že pekelné brány ani nepriatelia nikdy pravú svätú Cirkev do …More
Však to je jasne,že Rím a vatikán už odpadol od pravej viery a stáva sa sídlom antikrista. To je čisté antikristovké zmýšľanie aj príprava a dláždenie pre antikrista a satanovo pôsobenie s nastolením new age a NWO. Prišla falošná cirkev s falošným koncilom 2VK do Ríma a Vatikánu a to chcú presadiť po celom svete,ale mi samozrejme vieme,že pekelné brány ani nepriatelia nikdy pravú svätú Cirkev do 2 slávneho príchodu Ježiša Krista konca sveta nepremôžu.
dyk
"Julius, presne tak. Moslimovia neveria v žiadnu Svätú trojicu,"
.......
Ani židia neveria v Trojicu. Tým nechcem povedať, že moslimovia.veria v nášho Boha.
Pravda bude skryta
Pápežom má byť do smrti. A nie ako politik na 4 alebo 8 rokov. Tu je prvá indícia. Ďalej ak aj bola voľba právoplatná, neprišlo automaticky k exkomunikacií v prípade vlaňajšej modloslužby??
Boh sa vysmievať určite nedá a toto bola doslova ohavnosť spustošenia na svätom mieste.
Pavol Iring
Stačí si otvoriť cirkevné dejiny, koľko rôznych pápežov už od sv. Franiška bolo. Svätí aj celkom nehodní - hriešni. V tej dobe by určite na tých hriešnych mohlo byť toto proroctvo akoby použité. Po hriešnych pápežoch vždy prídu svätí a cirkev si Pán Ježiš obnoví. V zlých časoch zas prišli veľkí svätí. Podľa mňa tak je to aj teraz, máme biskupa Schneidera napríklad... čo sa bojíte, len verte. …More
Stačí si otvoriť cirkevné dejiny, koľko rôznych pápežov už od sv. Franiška bolo. Svätí aj celkom nehodní - hriešni. V tej dobe by určite na tých hriešnych mohlo byť toto proroctvo akoby použité. Po hriešnych pápežoch vždy prídu svätí a cirkev si Pán Ježiš obnoví. V zlých časoch zas prišli veľkí svätí. Podľa mňa tak je to aj teraz, máme biskupa Schneidera napríklad... čo sa bojíte, len verte. Konajte pokánie predovšetkým za svoje vlastné hriechy a nesúdte pápeža. Určite vidíme a vnímame, čo sa deje, určite nám to nie je jedno, ale vždy sú inforácie buď z pro alebo protipápežských zdrojov. Kto sa v tom vie vyznať, kto to vie zhodnotiť objektívne?
Pravda bude skryta
Objektívne vieme zhodnotiť čo modloslužba je a čo nie je.
Slová hore sú písané nie na súdenie druhého skutkov, ale ako príklad, že proroctvo sv. Františka je s veľkou pravdepodobnosťou teraz nám odhalené. Najmä keď teraz je reálne, že sa jedná o koniec časov.
Preto je výmena pápežov omnoho pozoruhodnejšia ako v minulosti.
Pavol Iring
Poznáte nejakého nekanonicky zvoleného pápeža? Problémom týchto proroctiev je, že sú natoľko všeobecné, že ich vie človek ,,našiť,, na každú dobu, či konkrétnu udalosť.
Tymián
Správne Pavol. Neviem o niakom pp., ktorý by bol v súčasnosti nekanonicky zvolený.
ekans
a hlavně smrdí modernistům
dyk
Dôležité je, nepliesť si pojmy "koniec čias" a "koniec sveta"!!!
Ladislav Bajza
Aký je v tom rozdiel?
dyk
Taký, že na konci sveta bude koniec
dyk
Koniec čias zažívame teraz. U Izaijáša je to dobre opísané. Doslova plasticky a keď to nájdeš a pochopíš, tak zistiš, že skoro všetci proroci to spomínajú. A tiež v niektorých žalmoch.
Po konci čias, po treste Troch dní tmy, nastane Nová doba.
Marian7
Kto sa zaujíma o voľbu pápeža, mal by vedieť že jezuita nikdy nemôže byť zvolený za pápeža ! Lebo je to napísané v regule. Takže je to podvod od samého začiatku. Navyše Benediktovi 16 sa vihrážali
ekans
ela111
...chlap zomrel na otravu alkoholom, nie na covid...

Dnes, kazdy kto ma aspon jednu mozgovu bunku vidi cely ten podvod s "pandemiou". Kto nevidi tomu uz ani zazrak Sastinskej Panny Marie nepomoze.
ela111
Peter (skala), ty sojboj, odpisujem ti sem (dakujem ekans)lebo sa bojis konfrontacie, a zbabelo mazes co napisem.

Takze PM vam ukazala ako sa chranit pred virusom ( caj z borovice, olej dobreho samaritana) . Chlapce, rob nieco so sebou lebo ocividne nie si vporiadku.

A madam Vasula co vravi na covid ?
Svätý Malachiáš(prorok)
Nikdy Panna Mária sa tak nevyjadruje a vôbec nenuka bylinky a čaje či čo za hovadiny. To su totalné falošné zjavenia a falošní proroci.
Kallistratos
Je fakt, že léčitelé míchají bylinky a čajové směsi, ale Panna Maria nikoli :) To bychom se za chvíli dočkali u kuchařky podle Panny Marie.... Takže asi rozlišovat.
Peter(skala)
Mnohé proroctvá z Biblie sa uskutočnili paradoxne v čase Ježiša Krista, ale sa maju uskutočniť aj v posledných časoch.

Tak to vizera aj s osudom najvyšími Velknazmi:
V čase Ježiša Krista boli 2 Velknazi Kajfáš a Annáš
Ked v ich čase prišiel Ježiš Kristus, tak ustanovil nového Velknaza apoštola Petra.
Lenže Pilát, ktorý neprijal Petra za Velknaza, tak ustanovili nového velknaza a volal sa …More
Mnohé proroctvá z Biblie sa uskutočnili paradoxne v čase Ježiša Krista, ale sa maju uskutočniť aj v posledných časoch.

Tak to vizera aj s osudom najvyšími Velknazmi:
V čase Ježiša Krista boli 2 Velknazi Kajfáš a Annáš
Ked v ich čase prišiel Ježiš Kristus, tak ustanovil nového Velknaza apoštola Petra.
Lenže Pilát, ktorý neprijal Petra za Velknaza, tak ustanovili nového velknaza a volal sa Jonatán: beliana.sav.sk/heslo/kajfas
- to bol nekanonicky zvolený velknaz (falošný velknaz)

Aj v dnešnej dobe máme 2 Velknazov: Benedikt a František

Tak ako v čase Ježiša Krista ustanovili nekanonicky nového nastupcu po velknazoch (Jonatána) aj v tomto čase môžeme očakávať že pohania ustanovia svojho človeka do uradu velknaza-pápeža. Tak ako vtedy sa to stalo počas nadvlády pohanov, zrejme aj v posledných časoch sa to stane, ked Vatikán ovladnu pohania.
Július7
A Bergoglio ti nepripadá ako neplatne zvolený pápež ? Zdá sa, že čakáš na nejakého ešte horšieho, však ? 😉 Predsa ty vobec nevieš, či bol podľa kanonického práva platne zvolený. A či sv. František, po ktorom mu ukradol aj meno, nie je práve on.
A v dnešnej dobe máme tiež 2 pápežov. Benedikta XVI a Bergoglia...
A Vatikán už roky ovládajú cirkevní slobodomurári, ktorí získali na vrch po 2VK. To …More
A Bergoglio ti nepripadá ako neplatne zvolený pápež ? Zdá sa, že čakáš na nejakého ešte horšieho, však ? 😉 Predsa ty vobec nevieš, či bol podľa kanonického práva platne zvolený. A či sv. František, po ktorom mu ukradol aj meno, nie je práve on.
A v dnešnej dobe máme tiež 2 pápežov. Benedikta XVI a Bergoglia...
A Vatikán už roky ovládajú cirkevní slobodomurári, ktorí získali na vrch po 2VK. To nechce vidieť len niekto ako ty.
Peter(skala)
Tomaš ako keby si si myslel o riaditelovi firmy, že nie je riaditelom, lebo sa ti nepáči jeho správanie.... a kedže sa s ním nechceš o to prieť, tak napíšeš na diskusne forum, aby všetci vedeli, čo si o nom myslíš. Nevidíš resp. necheš pritom vidieť dôsledky, ktoré z toho vyplývajú a je otazne, či vôbec v buducnosti by si toho lutoval ak by sa Ti zjavil Boh a povedal, že si sa mýlil, lebo potom …More
Tomaš ako keby si si myslel o riaditelovi firmy, že nie je riaditelom, lebo sa ti nepáči jeho správanie.... a kedže sa s ním nechceš o to prieť, tak napíšeš na diskusne forum, aby všetci vedeli, čo si o nom myslíš. Nevidíš resp. necheš pritom vidieť dôsledky, ktoré z toho vyplývajú a je otazne, či vôbec v buducnosti by si toho lutoval ak by sa Ti zjavil Boh a povedal, že si sa mýlil, lebo potom by si musel priznať, že si nie len že sa mýlil v tomto, ale dokonca si opovrhoval Božími prorokmi, ktorý pp.Františka uznávali.

.. ale vratme sa späť: nezdá sa ti divné, ked niekto odsudzuje riaditela len preto, že sa mu nepáči jeho "pontifikát"?
🤔
Július7
Nevkladaj do svojej odpovede svoje manipulácie a špekulácie. Začni s tým , či súhlasíš s Pachamamou, ktorú presadzuje Bergoglio. Nemáš ani na to, aby si sa o tomto konkrétne vyjadril a pritom sa oháňaš Bohom.
To ty opovrhuješ Magistériom RKC.
Nedokážeš ani relevantne odpovedať, tak sa snažíš oponenta dohnať do pocity viny a dehonestovať ho.
Jedno o Bohu viem však isto a to to, že tvoj obľúbenec …More
Nevkladaj do svojej odpovede svoje manipulácie a špekulácie. Začni s tým , či súhlasíš s Pachamamou, ktorú presadzuje Bergoglio. Nemáš ani na to, aby si sa o tomto konkrétne vyjadril a pritom sa oháňaš Bohom.
To ty opovrhuješ Magistériom RKC.
Nedokážeš ani relevantne odpovedať, tak sa snažíš oponenta dohnať do pocity viny a dehonestovať ho.
Jedno o Bohu viem však isto a to to, že tvoj obľúbenec Bergoglio sa bude ťažko pred Bohom zodpovedať za to, čo za svojho pontifikátu vykonal. A za to ti ručím na 100 %. A každý katolík, ktorý pozná Magistérium RKC mi dá za pravdu. Ešte nebol v RKC pápež, ktorý by zaviedol Pachamamu do Božieho chrámu a takto ho profanoval...Ešte nebol pápež, ktorý by zaviedol svatokrádežné prijímanie pre cudzoložníka v rámci "pastorácie".
Peter(skala)
len by som sa opakoval ale Irning to tiež spomenul, že v historii ludstva boli viacerí poriadne hriešni papeži a predsa to neznamená, že automaticky stratili urad a už vôbec nie preto, že NIEKTO si zmyslí a vyvedie z toho verdikt: zbavený funkcie.

Nikto nemôže papeža zbaviť uradu, len on sám ako to urobil Benedikt a Inocent
Odvolavaš sa na Magisterium a práve ono svedčí proti tebe, lebo MG nepov…More
len by som sa opakoval ale Irning to tiež spomenul, že v historii ludstva boli viacerí poriadne hriešni papeži a predsa to neznamená, že automaticky stratili urad a už vôbec nie preto, že NIEKTO si zmyslí a vyvedie z toho verdikt: zbavený funkcie.

Nikto nemôže papeža zbaviť uradu, len on sám ako to urobil Benedikt a Inocent
Odvolavaš sa na Magisterium a práve ono svedčí proti tebe, lebo MG nepovoluje ľudom pápeža sudiť, nie to ešte aby ho zbavili uradu ako nejakí pohania, čo maju na haku nejaké učenie Cirkvi.

Takže ak chceš argumentovať MG, najprv ukaž aspon jeden zakon, ktorý by definoval, že papeža môžu odvolať z funkcie ludia. Ukaž mi taký zakon a potom uznám, že sa právom odvolávaš na MG.

ale pokial taký nemáš, tak tvoje nazory budem považovať "len" za nazory. Samozrejme, na ktoré máš právo, ale akonahle ich niekomu vnucuješ resp. kritizuješ ludí na tom piesočnatom zaklade, tak musíš počitať s tým, že sa to rozpadne, lebo burka diskusie ti to rozmätie :)
Július7
Pletieš si hrušky s jablkami. Isteže boli hriešni pápeži v histórií RKC. Lenže ani tí nezaviedli to, čo Bergoglio, teda uctievanie Pachamamy v chráme Božom a svaté prijímanie pre cudzoložníkov v rámci pastorácie. Toto nezaviedli ani hriešni pápeži ako Alexander VI- Borgia. Ale Bergoglio ano. Takže v tom je ten rozdiel, ktorý ty nechceš vidieť a to zásadný.Ty si na úrovni manipulátora a heretika, …More
Pletieš si hrušky s jablkami. Isteže boli hriešni pápeži v histórií RKC. Lenže ani tí nezaviedli to, čo Bergoglio, teda uctievanie Pachamamy v chráme Božom a svaté prijímanie pre cudzoložníkov v rámci pastorácie. Toto nezaviedli ani hriešni pápeži ako Alexander VI- Borgia. Ale Bergoglio ano. Takže v tom je ten rozdiel, ktorý ty nechceš vidieť a to zásadný.Ty si na úrovni manipulátora a heretika, keď sa tohto zastávaš. Ďalej si pletieš kritiku pápeža so súdením pápeža. Na kritiku pápeža má právo každý katolík, ktorý vidí, že pápež porušuje Magistérium RKC a Bergoglio to robí. Samozrejme, nemáš pravdu ani v tom, že nie sú žiadne mechanizmy, ako sa Cirkev može zbaviť heretického pápeža. Sú, bežní katolíci laici nemožu, ale na druhej strane ani nesmú nasledovať heretické učenie pápeža, ako napríklad uctievanie Pachamamy. Kardináli však možu zvolať koncil a riešiť túto situáciu.
Pozri sa na seba, Peter. Veď ty sa zastávaš bludov a heréz Bergoglia a nemáš ani tú česť chlapa, aby si sa vyjadril, či súhlasíš s Pachamamou alebo nie. Ja nesúhlasím s tým, čo robí pápež ohĺadom Pachamamy a svatokrádežného prijímania Eucharistie pre cudzoložníkov. A čo ty ? Vidíš, nemáš ani na to, aby si ako chlap odpovedal. Ale súdiť ma, značkovať a dehonestovať, to už dokážeš. Daj si pozor na to, keď budeš stáť pre súdom Božím, aby si vobec obstál, keď máš takýto prístup ku kresťanstvu. Žiadny kresťan nemože nasledovať kroky pápeža, ktorý káže proti Magistériu RKC, ako to v niektorých prípadoch robí Bergoglio. Aj pápež može upadnúť do herézy...A katolík ho v tejto heréze nesmie nasledovať.
Peter(skala)
ako môžeš vedieť, že neboli takí papeži ako František alebo ešte horší?
Nemôžeš vedieť a okrem toho stale si nepotvrdil svoje nazory o tom, žeby za taký čin mohol byť papež zbavený funkcie.

Stale su to len tvoje nazory ktore nemaju oporu ako v cirkev.zakone tak ani v historii Cirkvi.

Ked som hovoril o odsudzovaní papeža, tak som mal na mysli to, že ho neprijmaš za papeža. Keby si ho len kritizo…More
ako môžeš vedieť, že neboli takí papeži ako František alebo ešte horší?
Nemôžeš vedieť a okrem toho stale si nepotvrdil svoje nazory o tom, žeby za taký čin mohol byť papež zbavený funkcie.

Stale su to len tvoje nazory ktore nemaju oporu ako v cirkev.zakone tak ani v historii Cirkvi.

Ked som hovoril o odsudzovaní papeža, tak som mal na mysli to, že ho neprijmaš za papeža. Keby si ho len kritizoval tak to je iné, ale ty ho nepovažuješ za papeža a toje ten hriech odsudenia, lebo aj ked si nad ním vydal súd (zbavenie funkcie) paradoxne sám sa odsudzuješ. Ved kto slobodne a vedome odsudzuje pápeža, ten sa sám odsudzuje na exkomunikaciu, aj ked len automaticky - ferendae sententie
Július7
Možem to vedieť, pretože v histórií RKC nie je známy jediný pápež, ktorý by zaviedol uctievanie pohanskej modly Pachamamy do Božieho chrámu a vykonal takúto profanáciu. Až vieš o takom pápežovi, tak uveď.
Mohol :

"
De Mattei: kardináli môžu prehlásiť, že pápež - heretik je ´zbavený svojho úradu´"

www.lifenews.sk/15435/de-mattei-kardi…

Znova klameš. Je netvrdím, že Bergoglio nie je úradne zvole…More
Možem to vedieť, pretože v histórií RKC nie je známy jediný pápež, ktorý by zaviedol uctievanie pohanskej modly Pachamamy do Božieho chrámu a vykonal takúto profanáciu. Až vieš o takom pápežovi, tak uveď.
Mohol :

"
De Mattei: kardináli môžu prehlásiť, že pápež - heretik je ´zbavený svojho úradu´"

www.lifenews.sk/15435/de-mattei-kardi…

Znova klameš. Je netvrdím, že Bergoglio nie je úradne zvolený oficiálny pápež RKC. Len zastávam názor, že či ho aj Boh berie ako pápeža, čo nevieme, pretože nevieme ani to, či bol právoplatne zvolený za pápeža a či neboli porušené kanonické zákony pri voĺbe pápeža. Až boli, tak je neplatne zvolený. A to my nevieme.
Ja u Bergoglia neprijímam jeho herézy. Ty ich prijímaš, takže automaticky upadáš do stavu herézie.

Cum Ex Apostolatus Officio, Pavol IV, ex cathedra (česky):
Dodáváme k tomu, že, mělo-li by se někdy zjevně stát, že biskup i kdyby zastával úřad arcibiskupa či patriarchy či primasa nebo byl kardinálem výše jmenované svaté církve římské, ba i kdyby byl legátem nebo římským papežem – jak již bylo výše poznamenáno – pokud by se před svým jmenováním do kardinálské hodnosti nebo před svou volbou římským papežem byl odchýlil od katolické víry, upadl do bludu nebo se dostal do rozkolu či takový vyvolal a zapříčinil.
§ 6 Preláti a biskupové, kteří před nastoupením svého úřadu zjevně odpadli od katolické víry, ztrácejí ergo veškerou autoritu i svůj úřad. Jejich povýšení do úřadu je neplatné a nijak nemůže být zplatněno.1

Ja sa nijako neodsudzujem. Ja odsudzujem len bludy a herézy. To ty si v stave exkomunikácie, keď sa zastávaš bludu a herézy a chceš obviňovať ľudí, čo tieto herézy nechcú uznávať a nasledovať.. Bergoglio je totiž podĺa názorov viacerých kardinálov a biskupov obvinený zo šírenia heréz. Je to v štádiu šetrenia a proces toho, či bude vyhlásená časťou RKC za heretika oficiálne, nie je ukončený.
Július7
Mimochodom, Peter(Skala),

Exkomunikácia latae sententiae :

zneuctenie Eucharistie

Bergoglio v dokumente Amoris Laetitia povoľuje svaté prijímanie Eucharistie v niektorých prípadoch aj cudzoložníkom, čo je zjavné zneuctenie Eucharistie.

Ty to nepokladáš za zneuctenie Eucharistie ? Viem, že priamo neodpovieš, pretože až to neuznávaš, tak sa sám usvedčíš z herézy a si automaticky exkomunikov…More
Mimochodom, Peter(Skala),

Exkomunikácia latae sententiae :

zneuctenie Eucharistie

Bergoglio v dokumente Amoris Laetitia povoľuje svaté prijímanie Eucharistie v niektorých prípadoch aj cudzoložníkom, čo je zjavné zneuctenie Eucharistie.

Ty to nepokladáš za zneuctenie Eucharistie ? Viem, že priamo neodpovieš, pretože až to neuznávaš, tak sa sám usvedčíš z herézy a si automaticky exkomunikovaný latae sententiae. Už teraz budeš mať ťažkú zodpovednosť pred Bohom za omlúvanie heréz a ochranu zjavných heretikov a obviňovanie tých, čo na to poukazujú.
Peter(skala)
hriešni papeži: podla mna nevieš ani naspamäť mená pápežov a nie to ešte aby si vedel, akej modloslužby sa dopustili, takže znova sa hraješ len na frajera:) Nikto nepozná tak historiu papežov, žeby vedel akých hriešnych skutkov sa dopustili. Ešte by sa dalo povedať, že niekto kto má pristup k všetkým dokuemntom cirkvi (vo Vatikane) tak by vedel, ale s najväčšou pravdepodobnosťou ani tam nemusia …More
hriešni papeži: podla mna nevieš ani naspamäť mená pápežov a nie to ešte aby si vedel, akej modloslužby sa dopustili, takže znova sa hraješ len na frajera:) Nikto nepozná tak historiu papežov, žeby vedel akých hriešnych skutkov sa dopustili. Ešte by sa dalo povedať, že niekto kto má pristup k všetkým dokuemntom cirkvi (vo Vatikane) tak by vedel, ale s najväčšou pravdepodobnosťou ani tam nemusia byť práve tie udaje, ktoré by určitého papeža sdiskreditovali ako veľkeho hriešnika. Zbytočne sa ohanaš poznaním všetkého zleho o nich, lebo je to len trapna vyhovorka

Protirečiš si, ked na jednej strane hovoriš že uznávaš Františka za papeža, ale na druhej strane pochybuješ, či ho schvaluje samotný Boh. Dokazuješ to aj tým, že na jednej strane sa odvolavaš na papežske dokumenty, ale na druhej ich neuznávaš, lebo prave tie schvaluju Františka za papeža.

Pochybuješ o Bohu, žeby papeža schvaloval a pritom práve On sa zjavuje so svojimi svätými, ked potvrdzuje primat Farantiška

Tvoj problem je, že neveríš v Božie zjavenia v sučasnosti a preto nepoznáš Božiu vôľu čo sa týka primatu papeža a keby si veril naozaj cirkevným dokumentom, tak by si nemal problem prijať Františka za papeža

Čo sa týka dokumentu Pavla IV.
Ty si môžeš vytrhnuté z kontextu vysvetlovať ako chceš, ale práve preto máš pochybnosti a to už je papežom 7 rokov. Dokedy chceš takto žiť a vnášať pochybnosti ešte aj medzi veriacich?

Rozumiem ti, ty si myslíš, že Pavol IV. dal právo i ked nehovorí komu, aby mohli papeža, u ktoreho videli známky herezy, aby ho odvolali z funkcie. Lenže rozmýšľaj logicky: kto môže mať také právo voči papežovi? Jedine pápež, lebo Bula Gregora VII hovorí, že biskupov ako aj rímskeho papeža, môže odvolať jedine papež a nikto iný...

Takže ked uznávaš papežske dokumenty tak by si mal si dať dokopy 2+2 a prestať dávať schizmatikom do ruk bič na papežov, lebo práve toho sa chytaju a potom vznikaju nove cirkvičky. Najprv odpinkaju papeža, potom sa za neho sami zvolia a nakoniec zaniknu, lebo časom zmenia ešte aj moralne pravidla až su prehliadní ako sklo: nemravnosť, vierolomnosť...
Július7
Peter(skala),

tebe zjavne chýba racionálne a logické uvažovanie. Nepotrebujem poznať naspamať mená všetkých pápežov, aby som vedel, že v histórií RKC sa nenájde ani jeden, ktorý by zaviedol uctievanie Pachamamy v chráme ako Bergoglio a iné profanácie. Keby niečo také existovalo, tak by to bolo uvedené v cirkevných dokumentoch a RKC by sa tým zaoberala. Ale o ničom takom žiadny kardinál, ktorý …More
Peter(skala),

tebe zjavne chýba racionálne a logické uvažovanie. Nepotrebujem poznať naspamať mená všetkých pápežov, aby som vedel, že v histórií RKC sa nenájde ani jeden, ktorý by zaviedol uctievanie Pachamamy v chráme ako Bergoglio a iné profanácie. Keby niečo také existovalo, tak by to bolo uvedené v cirkevných dokumentoch a RKC by sa tým zaoberala. Ale o ničom takom žiadny kardinál, ktorý obhajuje herézy Bergoglia nepísal a ani tí, čo ho kritizujú, vrátane historikov RKC.
Takže brániť heréziu Bergoglia, že možno podobné modloslužby a profanácie vykonali iní pápeži je trápna výhovorka, pretože na také tvrdenie nemáš ani najmenšie dokazy.

Neprotirečím si tým, keď uvediem, že Bergoglio je oficiálne zvolený pápež, ale na druhej strane nie je isté, či ho Boh uznáva ako pápeža z dovodov možného porušenia kanonického práva, z dovodov jeho možnej herézy ešte v čase, keď nebol zvolený za pápeža.
Až nechápeš moju argumentáciu, tak o tom nediskutuj, pretože to nemáš šancu pochopiť.
Pápežské dokumenty, úradné, ktoré uznávajú Bergoglia za pápeža iste existujú, tie nespochybňujem, ale to ešte neznamená, že jeho zvolenie je v naprostom poriadku ohĺadom kanonického práva. Lenže pokiaľ kontrolu úradných cirkevných dokumentov má masonská sekta slobodomurárov, čo v značnej miere ovláda Vatikán a aj konkláve pri voľbe pápeža, tak autenticita tých dokumentov može vyzerať úradne v poriadku pred svetom ,ale pre Bohom, ktorý vidí všetko NIE. A tieto tajomstvá pozná len Boh. Podozrenie o porušení kanonického práva je viac ,ako len podozrenie, nakoĺko Bergoglio sa javí ako pápež, ktorý sa dopustil herézy. A raz o tom možno oficiálne rozhodne zbor kardinálov, ktorí ostanú verní Ježišovi a jeho Magistériu.

Neverím na žiadne zjavenie, kde sa údajne zjavuje Boh a potvrdzuje Bergoglia...Falošných zjavení v RKC je neúrekom a aj v dávnej minulosti. Boh totiž dovolí aj falošné zjavenia od zlých duchov.
To, že ty na určité zjavenia tohto druhu veríš, ktoré potvrdzujú Bergoglia je len tvoj problém.Je to výsledkom toho, že zjavne inklinuješ k herézií a tvoj rozum sa týmto hriechom už zakalil a Boh ťa potrestal ohlúpnutím ako následkom hriechu..Duchovná slepota je bežný trest ľudí ako si ty.Žiadny Boh totiž v zjavení nepotvrdí Bergoglia za skutočného dobrého pápeža, keď on uznáva modlu Pachamamu a chce, aby ju kresťania uctievali.Je to nemožné.

Práveže ty neveríš v Božie zjavenie, inak by si rozoznal, že uctievanie Pachamamy je HEŔÉZA a modloslužobníctvo.

To, čo uviedol Pavol IV "ex cathedra" nie je vytrhnuté z kontextu je to PRAVDA, ktorú musí každý katolík akceptovať, pretože je vyhlásená "ex cathedra".Vtedy má pápež dar neomylnosti podĺa platnej dogmy.
Až to neuznávaš, čo zjavne dokazuješ svojím správaním, tak upadáš do herézy a exkomunikácie.

Napríklad, až bol Bergoglio pred vyhlásením za pápeža slobodomurár alebo iluminát, čo je hodne pravdepodobné vzhĺadom na jeho aktivity a snahu zmeniť Magistérium Ježiša, tak je zákonite NEPLATNE zvolený pápež. A o tom je to vyhlásenie Pavla IV...

Práveže ty by si sa mal snažiť o to, aby si neschvaľoval zjavné herézy pápeža ako uctievanie Pachamamy, o ktorých sa pokrytecky odmietaš vyjadriť či ich pokladáš za herézu a profanáciu Božieho chrámu, tým dokazuješ, že nie si úprimný a VOBEC TI NEZÁLEŽI na pravej viere JEžiša Krista, ty len propaguješ totálnu poslušnosť Bergogliovi a to bez ohĺadu na to, čo vyhlasuje, čo robí a aké skutky stvára.
Tým sám upadáš do herézy, pretože toto nie je katolícky prístup.
To, že Bergoglio odmieta odpovedať na dubiá kardinálov, ohľadom Amoris Laetitia len dokazuje, že je podĺa všetkého zatvrdilý heretik. A táto záležitosť ešte nie je u konca. Je hodne pravdepodobné, že kvoli Bergogliovi, ktorého tak fanaticky obhajuješ, dojde ku schizme v RKC o čom v proroctve z Fatimy informovala aj samotná Panna Mária.Rovnako je hodne pravdepodobné, že sv. František vo videní náráža práve na tohto antipápeža...
Július7
Peter(skala),

Prvoradá je poslušnosť voči Bohu
Jadrom de Matteiho asi hodinovej prednášky bola naliehavá výzva ku katolíkom, aby otvorene pomenovali duchovných, ktorí protirečia stáročnej náuke Cirkvi: „Len oponovať chybám však nestačí; musíme vedieť odvážne povedať ´Svätý Otče, vy prvý ste zodpovedný za zmätok v dnešnej Katolíckej cirkvi. Svätý Otče, vy prvý zodpovedáte za bludy, ktoré dnes …More
Peter(skala),

Prvoradá je poslušnosť voči Bohu
Jadrom de Matteiho asi hodinovej prednášky bola naliehavá výzva ku katolíkom, aby otvorene pomenovali duchovných, ktorí protirečia stáročnej náuke Cirkvi: „Len oponovať chybám však nestačí; musíme vedieť odvážne povedať ´Svätý Otče, vy prvý ste zodpovedný za zmätok v dnešnej Katolíckej cirkvi. Svätý Otče, vy prvý zodpovedáte za bludy, ktoré dnes kolujú v Cirkvi.´
Pápeženstvo (prehnané uctievanie pápeža ako osoby) pokladá pápeža za „nového Krista“. Zastáva stanovisko, že „nás nemusí nič znepokojovať“ a že pápež „len dopĺňa dogmy svojich predchodcov, čím ich prispôsobuje zmenám doby“. Títo prehnaní uctievači pápeža ako osoby „podvádzajú sami seba“ a „chlácholia“ svoje svedomie názorom, že pápež má „vždy pravdu, aj keď to čo hovorí, protirečí jeho predchodcom“.
„Kritériom rozlišovania toho čo je katolícke od toho čo je nekatolícke, v skutočnosti vždy bola a stále je tradícia Cirkvi. Tradícia bola pred pápežom, a nie pápež pred tradíciou. Inak sa stáročné magistérium Cirkvi nahrádza „súčasným“ magistériom, ktoré má „svoje vlastné pravidlá viery, založené na autorite subjektu (osoby), a nie na objektívne odovzdávanej pravde. Poslušnosť voči pápežovi má svoje hranice, dané prirodzenými a Božími zákonmi, ako aj spomínanou tradíciou Cirkvi, ktorej má byť pápež strážcom, a nie tvorcom.“

A toto ty zámerne nechceš pochopiť a akceptovať...
Peter(skala)
tvoja logika s modloslužbou nejakého papeža protirečí logike spochybnenia pp.Františka.

Hovoríš že keby naozaj bol nejaký papež modloslužobnik (ako dnes František), tak vraj by sa to zaznamenalo a aj dnes by sa o tom hovorilo resp. Ty by si o tom vedel.

... ale to isté by mohol niekto iný povedať, že ak by Boh nesuhlasil s primatom Františka, tak by o tom dal vedieť.

Všimni si tu logiku - v …More
tvoja logika s modloslužbou nejakého papeža protirečí logike spochybnenia pp.Františka.

Hovoríš že keby naozaj bol nejaký papež modloslužobnik (ako dnes František), tak vraj by sa to zaznamenalo a aj dnes by sa o tom hovorilo resp. Ty by si o tom vedel.

... ale to isté by mohol niekto iný povedať, že ak by Boh nesuhlasil s primatom Františka, tak by o tom dal vedieť.

Všimni si tu logiku - v obdivoch pripadoch je podmienka: "Ak" by sa niečo také stalo, tak by o tom dal Boh vedieť.

Lenže Boh dal vedieť o primate Františka a naopak, že oň neprišiel, čo ty očividne neprijmaš.
Peter(skala)
Ešte sa vratim k tvojmu (NE)vyznaniu:)

Hovoríš že neveriš žiadnym zjaveniam (sučasným) ale potom to je tvoj hriech-tvoja chyba, lebo katolik ktorý neverí že Boh posiela svojich prorokov, či už to bolo vo Fatyme pred 100 rokmi alebo v sučasnosti, tak je v podstate ako protestant.

Darmo hovorí: Pane, Pane... ked ten istý Pán mu posiela do cesty svojich prorokov, aby mu jasne a zretelne povedali, …More
Ešte sa vratim k tvojmu (NE)vyznaniu:)

Hovoríš že neveriš žiadnym zjaveniam (sučasným) ale potom to je tvoj hriech-tvoja chyba, lebo katolik ktorý neverí že Boh posiela svojich prorokov, či už to bolo vo Fatyme pred 100 rokmi alebo v sučasnosti, tak je v podstate ako protestant.

Darmo hovorí: Pane, Pane... ked ten istý Pán mu posiela do cesty svojich prorokov, aby mu jasne a zretelne povedali, že František má primat od Boha.

Potom sa zbytočne ohanaš kadejakými cirkev.zakonmi, ktoré aj tak nehhovoria o primate papeža Františka. Za to posolstvá Božích prorokov hovoria zrozumitelne o Františkovi.

Môžeme na tu temu diskutovať a dokolečka sa baviť ale jedno vždy ostáva jasnééééé
Neveríš že Boh posiela svojich prorokov a potvrdzuje primat Františka, potom budeš žiť v neustálych pochybnostiach.
Július7
Neprotirečí.

To, že Boh nesúhlasí s konaním Františka Boh dokazuje aj tým, že mu dáva prostredníctvom dubií kardinálov možnosť, aby sa vyjadril jasne a odvolal herézy v Amoris Laetitia.
Dáva to najavo prostredníctvom rakúskeho katolíka, ktorý jeho pohanskú modlu Pachamamu hodil do Tiberu. To sú Božie varovania pre Bergoglia a keď pretečie Božia trpezlivosť, tak príde aj na neho Boží trest.

"More
Neprotirečí.

To, že Boh nesúhlasí s konaním Františka Boh dokazuje aj tým, že mu dáva prostredníctvom dubií kardinálov možnosť, aby sa vyjadril jasne a odvolal herézy v Amoris Laetitia.
Dáva to najavo prostredníctvom rakúskeho katolíka, ktorý jeho pohanskú modlu Pachamamu hodil do Tiberu. To sú Božie varovania pre Bergoglia a keď pretečie Božia trpezlivosť, tak príde aj na neho Boží trest.

"Lenže Boh dal vedieť o primate Františka a naopak, že oň neprišiel, čo ty očividne neprijmaš."

Zle chápeš Božie konanie. To, že Boh zatiaľ ponecháva Bergoglia v pozícií pápeža znamená, že DOČASNE DOPÚŠŤA takúto situáciu pre hriechy katolíkov, čo masovo odpadli od viery.

Ty takéto správanie Boha považuješ za potvrdenie primátu Bergoglia zo strany Boha, ja nie.

Inak je debata s tebou na túto tému zbytočná. Človek, ako ty, ktorý sa odmieta vyjadriť k tomu, či uctievanie pohanskej modly Pachamamy v Božom chráme je v poriadku, alebo je to herézia a profanácia Božieho chrámu, tak ten ani nemá právo hodnotiť iného diskutujúceho katolíka.

Si osoba, ktorá sa krúti ako had, pretože nemáš cti, aby si na takúto jednoduchú otázku odpovedal. Pretože, keby si to pokladal ,že je to v poriadku, tak si heretik a odpadlík od katolíckej viery a takto sa nechceš priamo zhovadiť. A rovnako nechceš priznať, že správanie Bergoglia je heretické.
Tvoje súdy sú preto z tvojej strany na moju osobu irelevantné. S pokrytcom, ktorý nehĺadá pravdu, ale vykrúca sa ako had nie je možná úprimná diskusia.
Vstúp si do svedomia a konaj pokánie, kým máš ešte čas, dobre ti radím.
Július7
"Hovoríš že neveriš žiadnym zjaveniam (sučasným) ale potom to je tvoj hriech-tvoja chyba, lebo katolik ktorý neverí že Boh posiela svojich prorokov, či už to bolo vo Fatyme pred 100 rokmi alebo v sučasnosti, tak je v podstate ako protestant."

Sproste klameš a manipuluješ.
Peter(skala)
akože nie, ved robiš to iste čo zakonici: oni sice hovorili že veria v Boha, dokonca že sa aj kedysi zjavoval, čo je opisane v starozakonných knihach u prorokov a patriarchov, ale akonahle sa mali vyjadriť k zjaveniam, ktoré sa diali v ich dobe ako napr. zjavenia ktoré mala Anna, Ján K. a napokon aj Ježiš Krtistus, tak zrazu sa vykrucali a nechceli priznať, že sa v zjaveniach nie lenže nevyznaju,…More
akože nie, ved robiš to iste čo zakonici: oni sice hovorili že veria v Boha, dokonca že sa aj kedysi zjavoval, čo je opisane v starozakonných knihach u prorokov a patriarchov, ale akonahle sa mali vyjadriť k zjaveniam, ktoré sa diali v ich dobe ako napr. zjavenia ktoré mala Anna, Ján K. a napokon aj Ježiš Krtistus, tak zrazu sa vykrucali a nechceli priznať, že sa v zjaveniach nie lenže nevyznaju, ale dokonca ani nežiju podla tých, ktoré su v Biblii.

Navonok ANO, navonok to tak vyzeralo, že su veriaci, lebo skoro v každej vete použili slová o Bohu, zakonoch, zjaveniach, prorctvach atd... ale akonahle mali dokazať svoje slová, tak sa ukazalo, že oni mali len naučené zakony, ktoré dokazali poriadne ihýbať a zneuživať na určite situácie.

To iste aj dnes: ludia sa marodia ako veriaci, lebo ich rodičia vedu životom Sviatostí alebo až neskôr sa k tomu dostanu, ale akonahle pride skuška viery, tak až vtedy sa pozná, či to mylsia naozaj vážne.

... až ked sa ich opýtaju ateisti, pohania, či veriaci... aký je ich Boh dnes, čo hovorí dnes, ako vyzera dnes, kde sa zjavuje dnes... tak vtedy pohoria, lebo nevedia a to práve kvôli tomu, že neveria-neveria, lebo ich život stale stoji len na zakonoch-naučených frazach

Tým si prešiel apoštol Pavol a presne na to upozornoval, že zakon zabija ale Duch oživuje
Július7
Peter, ty nie si skala, ale heretik, ktorý uznáva spolu s Bergogliom Pachamamu. Doteraz si sa od toho nedištancoval, takže mi neostáva nič iné iba to potvrdiť.
Pravda bude skryta
Július7 to napísal presne ako bude pri súde. Kto bude súhlasiť a neodmietne herézy ten bude tiež piť z Božieho hnevu. Naozaj len Pán Boh vie aká je pravda v právoplatnosti zvolenia Bergoglia. Tak si to pokorne priznajme. Ak bol pred zvolením napr slobodomurár, tak sv. František hovoril o ňom. Jeden jediný prorok a to Mária z Írska ktorej posolstvá vyznávajú, že Pán Ježiš prišiel v tele, označil …More
Július7 to napísal presne ako bude pri súde. Kto bude súhlasiť a neodmietne herézy ten bude tiež piť z Božieho hnevu. Naozaj len Pán Boh vie aká je pravda v právoplatnosti zvolenia Bergoglia. Tak si to pokorne priznajme. Ak bol pred zvolením napr slobodomurár, tak sv. František hovoril o ňom. Jeden jediný prorok a to Mária z Írska ktorej posolstvá vyznávajú, že Pán Ježiš prišiel v tele, označil Bergoglia ako Falošného proroka.
Peter(skala)
Julo ty si doteraz ani nezistil, že TU všetci su proti Pachamame, ak nepočitam zopar liberalov. Lenže to by si tu musel byť dlhšie a hlavne čitať tie komentare ktore sa toho týkali.

Lenže tomaš tak, ked teba nezaujímaju članky a skutočna diskusia, čiže poznanie, ale len uznanie. Ak si prišiel sem hladať uznanie-rešpekt-chválu... tak na to zabudni. To hladaju mafiani a pyšní ludia.

Ja tiež by …More
Julo ty si doteraz ani nezistil, že TU všetci su proti Pachamame, ak nepočitam zopar liberalov. Lenže to by si tu musel byť dlhšie a hlavne čitať tie komentare ktore sa toho týkali.

Lenže tomaš tak, ked teba nezaujímaju članky a skutočna diskusia, čiže poznanie, ale len uznanie. Ak si prišiel sem hladať uznanie-rešpekt-chválu... tak na to zabudni. To hladaju mafiani a pyšní ludia.

Ja tiež by som mohol povedať, že pokial nebudeš veriť v živých Svätých a šíriť ich posolstvá, tak si heretik a schizmatik.

Vidíš? Tu neide len o teba, o uznanie, o rýchlu dokonalosť, ale o trpezlivosť s ludmi, čo maju iné nazory ako ty.
Peter(skala)
Pravda to zabila... s Mary Carbery:)
a Luz de Mária čo? Medjugorie a iné... čo uznávaju Františka, čo?

Kvôli jednej žene zanecháš Božích prorokov?
Smilniť sa dá aj duchovne
Rosario33
Vidíš? Tu neide len o teba, o uznanie, o rýchlu dokonalosť, ale o trpezlivosť s ludmi, čo maju iné nazory ako ty.... a keď dôjde trpezlivosť,tak proste dotyčnému zmažem komentár 😂.
Peter(skala)
presn Ruuuuuuža, si zabiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 😂 🤪 😊
Peter(skala)
tomu sa hovorí prevýchova, ktorá je za hranicou tvojej pomyslenej čiary o zlom umysle
Rosario33
rosario je mimochodom ruženec po španielsky,to len keby si náhodou nevedel 😉
Peter(skala)
Ruuuuuuuuuuuuža je skratka, keby si nevedel:)
Rosario33
OK,šuter 😂
Július7
Peter, práveže ty nie si proti Pachamame, pretože si sa od toho nedištancoval a doteraz si sa nevyjadril, či súhlasíš s tým, čo urobil Bergoglio. Okrem toho obhajuješ slepú poslušnosť k Bergogliovi bez ohĺadu na to, čo robí proti Magistériu RKC. A to je heretické.

"Ja tiež by som mohol povedať, že pokial nebudeš veriť v živých Svätých a šíriť ich posolstvá, tak si heretik a schizmatik."

Hlúpos…More
Peter, práveže ty nie si proti Pachamame, pretože si sa od toho nedištancoval a doteraz si sa nevyjadril, či súhlasíš s tým, čo urobil Bergoglio. Okrem toho obhajuješ slepú poslušnosť k Bergogliovi bez ohĺadu na to, čo robí proti Magistériu RKC. A to je heretické.

"Ja tiež by som mohol povedať, že pokial nebudeš veriť v živých Svätých a šíriť ich posolstvá, tak si heretik a schizmatik."

Hlúposť. Nepoznáš základy katechizmu.
Také Meddžugorie nie je doteraz ani cirkevne uznané ako pravé Zjavenie. A ty s tým operuješ ako so 100 % pravdou.
Nemožeš ma poučovať, keď nepoznáš ani základy.
A mne o žiadnu pýchu nejde, len o snahu, aby si sa zmenil uznal si svoje bludy a herézy a zachránil si dušu na večnosť. Okrem toho písaním bludov a slepým obhajovaním všetkého, čo robí Bergoglio tu škodíš ostatným veriacim.
Peter(skala)
presne o tom hovorím, vytačaš sa ako zakonici-hovoriš že uznávaš zjavenia ale akonahle pride na to, aby si podla nich aj žil, tak zrazu operuješ tým, že zjavenia nie su dôležité.

Presne to robili zakonici: hovorili že veria v zjavenia-prorokom, ale akonahle mali ukazať svoju vuieru vo vtedajších prorokoch ako bola Ana, Krstilel, Ježiš... tak zrazu sa vyhovarali... ako keby povedali, že zjavenia …More
presne o tom hovorím, vytačaš sa ako zakonici-hovoriš že uznávaš zjavenia ale akonahle pride na to, aby si podla nich aj žil, tak zrazu operuješ tým, že zjavenia nie su dôležité.

Presne to robili zakonici: hovorili že veria v zjavenia-prorokom, ale akonahle mali ukazať svoju vuieru vo vtedajších prorokoch ako bola Ana, Krstilel, Ježiš... tak zrazu sa vyhovarali... ako keby povedali, že zjavenia už boli a sučasné nie je potrebne pre spasu.

Tak taku "vieru" si môže človek strčiť do vrecka lebo pred Bohom neobstoji.
Môže sa odvolavať na Katechizmus aj tak nakoniec sa mu ppovie: šikovne viete zakony ohýbať, len aby ste nemsueli sa namahať.

Ako s tým Korbanom: namiesto toho, aby zakonici dovolili pomôcť matke jedneho zo zakonikov, lebo to potrebovala, tak mu to nedovolili a odvolavali sa na zakon, že rodičom je povinní dať len Korban.

Presne tá ista logika aj dnes: namiesto toho, aby pomohli Matke Božej splniť jej požiadavky, ktore maju zachraničť svet pred vojnou, či už zasvätením... puťami, obetami... tak radšej hovoria, že netreba, lebo katechizmus píše dostatočne nariadenia, ktore treba dodržiavať pre spasu človeka.

čisté zakonicke zmýšľanie do hrobu.

Čo sa týka Pachamamy, ako vravim : my sme sa tu už dosť narozpravali o tom a že si tu nebol, tvoja chyba.

Zamerne ti o tom nepíšem, lebo ty si ako Dohnalovci:
Pokial nedostaneš to, čo chceš, tak človeka odsudiš.
Potrebuješ sa naučiť že svet sa netoči len okolo teba a že ked Boh niečo chce, tak nečaká na uznanie-vyznanie... ale disskutuje s človekom bezohladu na jeho stav, v akom sa nachadza.

Skuška spravnosti je v tom, že aj keby si počul vyznanie proti Pachamamy i tak by si pochyboval o primate Františka. Dohnalovcom by nestačilo vyznanie a zriekanie trebars aj celého sveta, i tak by Františka neuznávali, lebo im to vyhovuje.
Július7
Peter, ty si dokonalý prípad zákonníka - farizeja. Miesto toho, aby si uznal argumenty diskutujúceho, čo za svet neurobíš a rovnako ich nedokážeš vyvrátiť, tak ho obviníš. Presne to sa dialo aj Ježišovi.
Vobec ti neprekáža, že bežne v diskusii klameš.
Ja som nepísal, že uznávam VŠETKY zjavenia, ako píšeš. Ja som nepísal, že nežijem podľa zjavení, ktoré uznávam. Tebe však štve to, že neuznávam …More
Peter, ty si dokonalý prípad zákonníka - farizeja. Miesto toho, aby si uznal argumenty diskutujúceho, čo za svet neurobíš a rovnako ich nedokážeš vyvrátiť, tak ho obviníš. Presne to sa dialo aj Ježišovi.
Vobec ti neprekáža, že bežne v diskusii klameš.
Ja som nepísal, že uznávam VŠETKY zjavenia, ako píšeš. Ja som nepísal, že nežijem podľa zjavení, ktoré uznávam. Tebe však štve to, že neuznávam TIE zjavenia, ktoré vyhovuje tebe, ako Medžugorie.
To ty ohýbaš vieru Ježiša a Magistérium, keď chceš nútiť veriacich, aby VERILI na tvoje zjavenia, ktoré TY uznávaš. Si len ako bežný sektár a heretik, ktorý nechce akceptovať ten fakt, že určité zjavenia nie sú a ani nemusia byť pravé a katolík sa podĺa nich vobec nemusí riadiť. A túto múdrosť overenú storočiami a tradíciou RKC pokladáš za ohýbanie zákonov. Si mimo.

A Pachamamou sa neoháňaj. Veď ty si sa doteraz nedištancoval od Pachamamy a brániš Bergoglia aj v tomto ako heretik.
Na pochybovanie o primáte Bergoglia sú závažné indície a dokonca aj u niektorých kardinálov. Len ty to ignoruješ a nechceš vidieť, pretože pre teba je prednejšia OSOBA Bergoglia jeho primát, ako učenie Ježiša Krista, ktoré práve tvoj Bergoglio ohýba do herézy a bludu na čo boli nútení reagovať aj kardináli s dubiom. Chováš sa rovnako hereticky ako on. Obviňuješ toho, kto na to poukazuje.
Peter(skala)
🥱 nudááááááááá stale to iste dokolečka
neveríš, neuznavaš, odsudzuješ ako zjavenia tak aj prorokov a tým padom aj Svätých

Takto môžeš celý život žiť ako zakonik a nepôjdeš ani na WC kým nenajdeš IMPRIMATUR :)
Július7
Strata času s tebou diskutovať. Ale už som sa aspoň poučil, aby som nabudúce nestrácal čas.
Peter(skala)
😴 tak tak 🥱
dyk
Tak to bude až po Zázraku, predpovedanom v Garabandale. Pápež František, keďže ho nezlomia zomrie mučeníckou smrťou. Preto aj prosí o modlitby.
Svätý Malachiáš(prorok)
Garabandal je falošný aj Medžugorie.
Markus56
Satan vždy nazýva pravé veci falošnými a falošné pravými. A ty Malachias žiješ v blude ako väčšina tu na Glorii.
Mira393
...aj všecí proroci sú falešní!
Svätý Malachiáš(prorok)
Keby si vedel čo je blud a hereza už by si bol dávno obratení a nepíšeš take hluposti a dristy,pretože si slepí a hluchí ako ostatní podobní tebe tu na tejto stránke glorii.
apredsasatoci
dyk, V Tom prípade budú mať v pekle prvého mučeníka.
zaba
pro "dyk": A co když tím mučedníkem bude Benedikt? Ostatně Pius X předpověděl mučednickou smrt jeho nástupce se stejným jménem jako on. Oba mají jméno Josef.
Rosario33
Veď Benedikt XVl. povedal,že zomrie v súlade s fatimským posolstvom(ako mučeník).
Kallistratos
Rosario nebluduj ale studuj. 😉
Rosario33
Popierať slová Benedikta XVl. to chce riadnu dávku odvahy,ale tak ty si tu najchytrejší...ako pozerám tak tebe to štúdium veľmi nejde 😂
Svätý Malachiáš(prorok)
Tvoje štúdium je dosť heretické a falošné mirku kallistratos. Adventisti,Jehovisti,protestanti tebe nepomôžu ako sa tu chváliš rôznými sektami. 😉
Rosario33
Benedikt takisto povedal,že jeho právomoci sa končia za dverami jeho kancelárie a takisto povedal : Modlite sa za mňa, aby som zo strachu neutiekol pred vlkmi.
Ale to by si musel vedieť čítať medzi riadkami,aby si to pochopil a vedel si to všetko pospájať,aby Ti to dávalo zmysel....a nie len žvaniť.
Kallistratos
Dobře Roso, napiš mi, kde Benedikt řekl, co jsi uvedl. děkuji. Já si jen vzpomínám na toto před 4 lety: www.lidovky.cz/lide/premysli-o-smrt…
Rosario33
kľudne si to dohľadaj keď si taký sčítaný,ale určite nie na manipulátori.cz tam to nenájdeš 😂
Kallistratos
Podívej, když něco tvrdíš, dolož to sám. Když ne, považuji to za tlachání. Ale netrápím se tím. Tvůj problém. 😉
Rosario33
Ty si taký istý ako neveriaci Tomáš, neuverím,kým neuvidím...ja som tie veci čítal a že ty tomu neveríš mi je ukradnuté,ja Ti nemusím nič dokazovať.
Kallistratos
Prostě jen blábol bez podkladů. Děkuji za nedůkazy, předpokládal jsem to. 😎
Rosario33
„Milí priatelia, v tejto chvíli ja môžem povedať iba jedno: Modlite sa za mňa, aby som sa naučil čím viac a lepšie milovať svoje stádo, vás, svätú Cirkev, každého z vás osobne. Modlite sa za mňa, aby som neušiel zo strachu pred vlkmi. Modlime sa jedni za druhých, aby nás viedol Pán a aby sme sa učili aj my sa viesť navzájom.“
dyk
"X předpověděl mučednickou smrt jeho nástupce se stejným jménem jako on. Oba mají jméno Josef."
...
Jozef je myslim aj Pápež František
Rosario33
Jorge Bergoglio - meno Jorge je v slovenčine Juraj
slovnik.aktuality.sk/preklad/spanielsko-slovensky/
Kallistratos
Rosario33 tady výše tvrdil, že Benedikt XVI. sdělil, že zemře jako mučedník v souladě s fatimským poselstvím. Je to LEŽ a spekulace. Nic takového papež neprohlásil.
-----------------------------------------
R: Veď Benedikt XVl. povedal,že zomrie v súlade s fatimským posolstvom(ako mučeník).
Rosario33
no keď to povieš ty...len ty a Cemper viete čomu treba veriť 😂
Markus56
Tak ten falošný pápež príde až po Františkovi! Máte sa na čo tešiť! 😎
Markus56
Svätý Malachiáš(prorok)
Si nepochopil,že od 2 VK je najväčší heretik a bludár František bergolio.
Markus56
Ty to najlepšie vidíš v tom správnom svetle! A tí, čo neprijmajú Františka, tak prijmu falošného pápeža lebo on bude konať podľa ich gusta...
Svätý Malachiáš(prorok)
Máme počúvať svätého Boha a nie obyčajného človeka. Šíri falošné a cudzie učenie svetské a pozemské s amazonskou synodou a pachamamou a nehovoriac spájaním falošných siekt a falošných náboženstiev atď. Ako je napísané aj keby anjel hlásal iné evanjelium nech je prekliaty a to sa týka aj všetkých ľudí, ktorý učia úplné iné ako skutočnú pravdu,Božie slovo a evanjelium. To sa týka aj predstaviteľov,…More
Máme počúvať svätého Boha a nie obyčajného človeka. Šíri falošné a cudzie učenie svetské a pozemské s amazonskou synodou a pachamamou a nehovoriac spájaním falošných siekt a falošných náboženstiev atď. Ako je napísané aj keby anjel hlásal iné evanjelium nech je prekliaty a to sa týka aj všetkých ľudí, ktorý učia úplné iné ako skutočnú pravdu,Božie slovo a evanjelium. To sa týka aj predstaviteľov, členov cirkvi aj samotného pápeža.
Markus56
@U.S.C.A.E.

gloria.tv
Bavíte sa dobre?
Svätý Malachiáš(prorok)
Celkovo 2VK je hereticko-bludarsky a zároveň falošný. To je to čo nás svätci varovali aj Panna Mária,že príde falošná pozemská cirkev to je aj ten koncil a že Vatikán a Rím stratí vieru a stane sa sídlom pre antikrista. Nikdy aj keby malo byť najhoršie a malá hŕstka pravoverných kresťanov a katolíkov mala ostať tak pekelné brány nikdy svätú Cirkev nepremôžu a tá tú bude stále až do konca sveta …More
Celkovo 2VK je hereticko-bludarsky a zároveň falošný. To je to čo nás svätci varovali aj Panna Mária,že príde falošná pozemská cirkev to je aj ten koncil a že Vatikán a Rím stratí vieru a stane sa sídlom pre antikrista. Nikdy aj keby malo byť najhoršie a malá hŕstka pravoverných kresťanov a katolíkov mala ostať tak pekelné brány nikdy svätú Cirkev nepremôžu a tá tú bude stále až do konca sveta až do 2 príchodu Ježiša Krista,ale väčšina už odpadla v Ríme,ale nie po celom svete. Proroctvá hovoria,že Rím a Vatikán dostanú tiež Božie tresty a bude zničení za svoje chybné falošné herézy a bludy. Neskôr sa po Božích trestoch všetko obnoví na tých 40 rokov 6 perioda cirkvi pred svetovládou antikrista to už je to pôsobenie antikrista posledná 7 perioda cirkvi. Teraz sa nachádzame v 5 periode Cirkvi. Tak to aj je v zjavení apoštola Jána apokalypsa čo sám Ježiš Kristus hovoril Jánovi čo má zapísať počas tých období 7 period cirkvi až do konca sveta.
apredsasatoci
Svätý Malachiáš(prorok), Ponúka sa otazka: Keby Pán Ježiš neprišiel, vydrží cirkev na Zemi?
Svätý Malachiáš(prorok)
Keď to povedal sám Ježiš Kristus,že príde a vydrží jeho prava svätá Cirkev tak logicky je to pravda. Si niečo viac než syn živého svätého Boha?
Rosario33
„Keď som videla chrám Svätého Petra v troskách a spôsob, ako sa na tomto diele skazy podieľalo mnoho príslušníkov kléru – nikto to pritom nechcel robiť otvorene pred druhými –, bola som z toho taká znechutená a volala som Ježiša zo všetkých síl a žiadala som ho o milosrdenstvo. Potom som uvidela svojho Nebeského Ženícha a dlho sa mi prihováral… Okrem iného mi povedal, že toto premiestňovanie …More
„Keď som videla chrám Svätého Petra v troskách a spôsob, ako sa na tomto diele skazy podieľalo mnoho príslušníkov kléru – nikto to pritom nechcel robiť otvorene pred druhými –, bola som z toho taká znechutená a volala som Ježiša zo všetkých síl a žiadala som ho o milosrdenstvo. Potom som uvidela svojho Nebeského Ženícha a dlho sa mi prihováral… Okrem iného mi povedal, že toto premiestňovanie Cirkvi z miesta na miesto znamená, že sa bude javiť ako v úplnom úpadku. Ale znovu povstane. Aj keby zostal len jeden jediný katolík, Cirkev zvíťazí, pretože sa nezakladá na ľudských úmysloch a ľudskom rozume. Dal mi uvidieť, že nezostal takmer žiadny kresťan v prapôvodnom zmysle slova. (4. október 1820)
Videnia Anny Kataríny Emmerichovej
apredsasatoci
Svätý Malachiáš(prorok), Nepochybujem o Kristovych slovách!
Moja otázka je hypotetická. Odpovedz prosím!
Svätý Malachiáš(prorok)
Odpovedal som správne a už máš odpoveď. Tvoja otázka je úplné zbytočná,nelogická, nereálna a bezcenná.
Kallistratos
Malachiáši, proroku závorkový, myslím si, že zde jen namachrovaně štěkáš. Slušelo by Ti více pokory a moudrosti a pak bys mohl být i bez závorky a každému by to došlo, kdo mluví... 😂
Svätý Malachiáš(prorok)
Však to každý vie a čo teraz mirku? Udavač a ŠTB.
Július7
apredsasatoci:
Tvoja otázka poukazuje na to, že neuvažuješ ani logicky, ale iracionálne. Na jednej strane sa pýtaš na niečo, čo odporuje tomu, čo hovorí Kristus a sľúbil, na druhej strane tvrdíš, že nepochybuješ o Kristových slovách.
Tvoja hypotetická otázka je o tom, či Ježiš klame vo svojich výrokoch alebo nie. Ty chceš odpoveď na to, čo by bolo s Cirkvou, keby Ježiš neprišiel = teda keby …More
apredsasatoci:
Tvoja otázka poukazuje na to, že neuvažuješ ani logicky, ale iracionálne. Na jednej strane sa pýtaš na niečo, čo odporuje tomu, čo hovorí Kristus a sľúbil, na druhej strane tvrdíš, že nepochybuješ o Kristových slovách.
Tvoja hypotetická otázka je o tom, či Ježiš klame vo svojich výrokoch alebo nie. Ty chceš odpoveď na to, čo by bolo s Cirkvou, keby Ježiš neprišiel = teda keby klamal vo svojich výrokoch...
Lenže Ježiš neklame vo svojich slovách a to nikdy = teda tvoja otázka nie je hypotetická ale proti logike a zdravému rozumu, pretože veríš tomu, čo hovorí Ježiš vo svojich slovách.
Kallistratos
Malachiáši kolik ti bylo když byl II.VK? Díky čemu a komu jsi uvěřil? A nyní se ex post durdíš? Takovým moc nemohu důvěřovat že to myslí s vírou vážně.🧐
Svätý Malachiáš(prorok)
Ja nemusím takých ako ty,ktorý uznáva rôzne falošné sekty,falošné učenia, knižky od sektárov a hlavne modernizmus,ktorý veľmi uznávaš s liberalizmom atď. 🧐
Ty vidno,že nevieš čo je skutočná pravda a Bozie slovo. 2VK učí,že máme toho istého boha a vieru s moslimami a židmi čo je totálne rúhanie a veľká hereza a blud. Nehovoriac mnohe ďalšie iné falošné veci čo šíria a učia cez 2 VK.