szuirad1
1359

Św. Kinga, księżna 24 lipca

Święta Kinga, zwana na Węgrzech Kunegundą, była córką króla węgierskiego Beli IV i córki cesarza nicejskiego Marii Laskariny. Ich dwór słynął z wielkiej pobożności, a wręcz ze świętości, ponieważ aż trzy córki tego królewskiego związku zostały wyniesione do chwały ołtarzy – oprócz Kunegundy, święta Małgorzata i błogosławiona Jolenta. Królewnie Kunegundzie również udzieliła się atmosfera rodzinnego domu, pociągająca do wstępowania w ślady Chrystusa Pana. Już jako dziecko zapragnęła w jakiś szczególny sposób okazać swoją miłość Panu Jezusowi i dlatego postanowiła żyć w czystości i wstrzemięźliwości.

Nie było to wszakże takie proste dla królewskiej córki, której osoba wraz z narodzeniem stawała się częścią dynastycznej polityki ojca. W wieku czternastu lat została wydana za księcia sandomierskiego Bolesława V i zamieszkała na jego dworze w państwie Piastów. Był to okres rozbicia dzielnicowego, więc młodą parę czekało niejedno utrapienie związane z wojnami domowymi. Osiedli na stałe dopiero w roku 1243, gdy Bolesław objął rządy w dzielnicy krakowskiej.

Nie sytuacja polityczna stanowiła jednakże dla księżnej Kingi zmartwienie… Wniosła ona pokaźny posag w dom swego męża, a dodatkowo sprowadziła z Węgier grupę doświadczonych górników solnych, którzy podjęli pracę w Bochni i Wieliczce, dzięki czemu za sprawą polityki księcia Bolesława skarb dzielnicy krakowskiej zyskał niebagatelne wsparcie. Starała się też być przykładną panującą dla swych poddanych, którzy pokochali młodą księżną.

Wszystko to cieszyło jej małżonka, ale młodziutka i urodziwa żona pragnęła także zachować... Św. Kinga, księżna
szuirad1