Clicks378
Edward7
7

BROŃ WOJNY DUCHOWEJ

Z jaką bronią należy stawić czoła tej duchowej wojnie: w najbardziej dotkliwym cierpieniem dla nas będzie to, że nie jesteśmy zrozumiani lub wspierani przez miłość bliskich, a raczej zostaniemy odrzuceni przez nich jako szaleni i aroganccy? Francesco Lamendola

Jaką bronią należy stoczyć tę duchową wojnę?

Wielokrotnie przekonywaliśmy, że to, co się dzieje, jest zasadniczo wojną duchową. Zanim staniemy się wojną multimilionerów przeciwko zwykłym ludziom, mistrzów wielkich finansów przeciwko ludziom, którzy pracują i produkują, jesteśmy świadkami ataku diabła i jego sojuszników przeciwko stworzeniu, przeciwko Odkupieniu Chrystusa i przeciwko naszym duszom. A zatem jest to wojna, którą toczy się przede wszystkim bronią inteligencji i woli, a nie, jak wojny z przeszłości, bronią materialną. W rzeczywistości były one motywowane głównie chciwością terytoriów i bogactw; to, z drugiej strony, jest to zasadniczo poruszone zaciekłą zazdrością starożytnego wroga wobec człowieka i ma na celu wieczne przeznaczenie tego ostatniego. Dlatego nie ma najmniejszej szansy na wygranie takiej wojny, jeśli nie rozpoznamy jej prawdziwego metafizycznego charakteru i prawdziwego całkowitego zakresu.

Dla wojen z niedawnej przeszłości, zwłaszcza dwóch wojen światowych, historycy ukuli wyrażenie wojna totalna, co oznacza, że cały potencjał zaangażowanych narodów, przemysłowy, finansowy, psychologiczny, moralny, został zmobilizowany i rzucony do boju, bez pozwolenia (oddolnego), każdy sektor społeczeństwa, który miałby przetrwać, o którym można by powiedzieć, że był poza walką.

Wojna obecnie trwa przez Wielki Reset, a jej celem jest rychłe i ostateczne ustanowienie Nowego Porządku Świata (nic już nie będzie takie samo, mówiono nam i powtarzano od pierwszych tygodni tak zwanego zagrożenia zdrowotnego, czternaście miesięcy temu ) jest to o wiele więcej wojna totalna: dotyczy nie tylko wszystkich aspektów życia społecznego, ale także życia prywatnego; i podczas gdy żołnierz na przepustce mógł na kilka dni zapomnieć o smutnej rzeczywistości konfliktu, a obywatele małego neutralnego państwa mogli spojrzeć z zewnątrz na tragedię, która wstrząsnęła resztą ludzkości, dziś nie ma jednego zakątku naszej planety i tylko jeden moment naszego życia, nawet najbardziej intymny, który nie powinien być bezpośrednio lub pośrednio dotknięty absurdalnymi i kryminalnymi dyrektywami narzucanymi przez władze , i popartymi informacjami publicznymi całkowicie podporządkowanymi szefom. Innymi słowy, z tej wojny ci, którzy ją rozpętali, obiecują sobie powstanie nowej ludzkości: zdziesiątkowanej, uległej, zbrutalizowanej, pozbawionej pracy i pieniędzy, pozbawionej własności prywatnej, innej niż ta przypisana przez państwo, pozbawionej jakiejkolwiek formy .W tym prosta swoboda robienia zakupów, chodzenia do biblioteki lub siłowni, korzystania z autobusu lub pociągu, chyba że otrzymałeś paszport zdrowia lub szczepienie, potwierdzające uległość psychiczną i „materialne oznakowanie głowy bydła, według życzeń nowego światowego rządu totalitarnego".

Zaciekłość walki potęguje świadomość, że globalne oszustwo jest tak ogromne, że trudno je będzie wykazać i udaremnić: aby tak się stało, konieczny byłby proces, który doprowadziłby bezpośrednio do oskarżenia o zdradę stanu. Cała klasa polityczna w większości stanów; a także, za korupcję lub umyślną niekompetencję dla większości personelu medycznego. Ponadto konieczne byłoby radykalne oczyszczenie prasy i telewizji, oczywiście z przekazaniem ich odpowiednich właściwości w inne ręce. Ale przede wszystkim należałoby postawić przed specjalnym sądem przywódców Organizacji Narodów Zjednoczonych, Światowej Organizacji Zdrowia, UNICEF, UNESCO, a także wszystkich zarządów międzynarodowych koncernów farmaceutycznych i głównych banków światowych: wszystkich rzeczy, które wydają się poza wszelkimi rozsądnymi oczekiwaniami, przynajmniej na poziomie ludzkim i niezależnie od możliwej bezpośredniej interwencji Boga. Który sędzia odważyłby się wszcząć śledztwo karne przeciwko przywódcom obecnego systemu politycznego, gospodarczego i finansowego? Jako generał sił zbrojnych odważyłby się odmówić posłuszeństwa rozkazom swojego rządu i skierować policję nie przeciwko pokojowo nastawionym obywatelom, jak to się teraz dzieje, ale przeciwko górze państwa, sprzedanej antynarodowym interesom za bardzo podłe powody pieniędzy, prestiżu i kariery?

Jednak tu i tam zaczynają pojawiać się pewne zachęcające sygnały. We Francji coś się dzieje w siłach zbrojnych: około dwudziestu generałów w stanie spoczynku zaapelowało do prezydenta Macrona o radykalną zmianę ich polityki imigracyjnej, polityki, która, jak mówią, prowadzi kraj prosto w kierunku wojny domowej, w której występuje element islamski. Czy spróbują bronić się siłą. W niektórych stanach USA, np. na Florydzie, gubernatorzy od dawna ogłaszają koniec blokady i ogłaszają, że ci, którzy chcą ją przedłużyć, nawet samotny obywatel, który upiera się, by chodzić po ulicy w bezużytecznej i szkodliwej masce, będą poddani rygorom prawa.

W Rosji Putin nigdy nie stracił czujności, a naród rosyjski, pomimo wielu prowokacji NATO, wydaje się zjednoczony i zwarty za swoim przywódcą oraz silnie motywowany chrześcijańskim sentymentem do rodziny, ojczyzny i religii. W Kościele katolickim podniósł się głos arcybiskupa Carlo Marii Viganò, mocny i odważny, który stał się autorytatywnym przewodnikiem moralnym nie tylko dla katolików, ale dla wszystkich ludzi dobrej woli w tak dramatycznym momencie, jak ten, którego doświadczamy . Główną zaletą wnikliwych analiz prałata Viganò jest ukazanie związku istniejącego między różnymi obliczami procesu globalizacji, od polityki migracyjnej, która w rzeczywistości sprowadza się do stopniowego zastępowania populacji europejskich populacjami afroazjatyckimi, do fałszywie ogłoszonej pandemii, której wyraźnym celem było zamknięcie ludności w bańce medialnego terroru, niszczenie dobrobytu i autonomii ekonomicznej klasy średniej, masowe szczepienie ludności serum genowym, którego prawdziwy cel nie jest jeszcze jasny, ale który musi prawdopodobnie wiązać się z deklarowanym celem oligarchii finansowych i masońskich, jakim jest doprowadzenie do drastycznego zmniejszenia światowej populacji, wyeliminowania kilku miliardów „bezużytecznych gęb”.

Być może niepokojące "Georgia Guidestones", które w tajemniczy sposób pojawiły się w 1980 roku, nie są wyryte rodzajem dekalogu Nowego Porządku Świata, w którym na pierwszym miejscu stoi stwierdzenie, że populacja świata musi mieścić się w maksymalnym limicie 500 milionów ludzi na zewnątrz? Oznacza to, że jeśli matematyka nie jest opinią, to oligarchowie wielkich finansów, Soros, Bill Gates, Rothschildowie, Rockefellerowie, Warburgowie, Klaus Schwab, Zuckerbergowie, Bezosowie, zdecydowali, że siedem miliardów mieszkańców planeta ziemia są zbędne i dlatego muszą zostać wyeliminowane. Oto, co pokazuje nam rozum naturalny ze wszystkich wydarzeń ostatnich miesięcy i lat; w ten sposób każdemu człowiekowi dobrej woli, słusznego osądu i obdarzonemu wystarczającym duchem krytycznym udaje się zrozumieć wydarzenia światowe, które w przeciwnym razie jawią się jako nierozerwalna mieszanina absurdalnych, niezrozumiałych, całkowicie nielogicznych i oderwanych od rzeczywistości decyzji.

Dlaczego przeciwstawić się leczeniu choroby, której niebezpieczeństwo jest deklarowane i wyolbrzymiane, skupiając się od samego początku na wytwarzaniu specjalnej szczepionki, skoro jest to sprzeczne z wielowiekowym doświadczeniem w naukach medycznych? I po co wprowadzać środki „zdrowotne”, które izolują ludzi, niszczą drobną działalność gospodarczą, zubożają wszystkich i powodują trwałe uszkodzenie psychiki wielu ludzi, zwłaszcza dzieci, m.in. poprzez wymuszanie używania maski, która w ogóle nie chroni przez wirusem, ale która z drugiej strony powoduje poważne szkody dla zdrowia, zmuszając nosicieli do oddychania własnym dwutlenkiem węgla przez godziny, tygodnie, miesiące i wdychania mikrocząsteczek grzyba? (raka) Te rzeczy może zobaczyć i zrozumieć każdy, kto ma przeciętną inteligencję i kto wie, jak skorzystać z oficjalnych danych dotyczących zgonów w 2020 roku, z których wynika, że w ogóle nie było szczytu śmiertelności, pewny i niepodważalny dowód, że to nie jest żadna straszna pandemia, ale tylko wirusowa grypa, jak co roku, i nie bardziej niebezpieczna niż inne - chociaż została nikczemnie sfabrykowana w laboratorium w Wuhan, dokąd przyjeżdżał i chodził Anthony Fauci - gdyby nie bardzo mała populacja, jednak już osłabiona lekkomyślną praktyką szczepień przeciwko grypie, które niszczyły przeciwciała w organizmie osób starszych.

Do dowodów tego, co pokazuje nam rozum naturalny, dochodzą pewniki pochodzące z Objawienia. W rzeczywistości te rzeczy zostały ogłoszone i każdy chrześcijanin powinien był je poznać i dlatego rozpoznał je w czasie, kiedy się objawiły. W rzeczywistości chrześcijanin dobrze wie, że wszystko, co się dzieje i że jest niewiarygodne i potworne – kilkaset osób zaangażowanych w zwycięskie ataki na całą ludzkość – zostało zapowiedziane przez Pismo Święte i Tradycję, potwierdzone licznymi objawieniami prywatnymi i wspomniane. w wielu dokumentach magisterium. Wystarczy pomyśleć na przykład o ostrym i dramatycznym opisie kapitalizmu finansowego, wyzwolonego przeciwko zwykłym obywatelom i robotnikom, zawartym w encyklice "Quadrigesimo anno" Piusa XI z 15 maja 1931 r., stworzonej i napisanej w następstwie Wielkiego Kryzysu 1929. Ale to w Biblii znajdują się najbardziej precyzyjne odniesienia: problem polega na tym, że do tej pory wielu samozwańczych chrześcijan nigdy nie czytało Biblii, nie znało jej, nigdy nad nią nie medytowało, nie przywykło do modlitwy .

Ale przede wszystkim zapomnieli zastanowić się nad ogólnym znaczeniem Objawienia: że życie jest nam dane, aby poznać, kochać i służyć Bogu; że starożytny przeciwnik sprzeciwia się temu z całej siły, próbując nas zwieść i oddalić od Niego; dlatego wszyscy jesteśmy wezwani, każdego dnia i każdej godziny, do duchowej walki, która nie zna wytchnienia, ponieważ najmniejsze rozproszenie może pozwolić wrogowi wkraść się do naszej duszy i uczynić nas swoimi niewolnikami, my, którzy jesteśmy powołani, aby być dzieci światłości, czyli dzieci Boże, na przykład w Liście św. Pawła do Galatów czytamy (4, 13-26):

13 Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! 14 Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. 15 A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.

16 Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. 17 Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. 18 Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.
19 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 20 uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 21 zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.

22 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23 łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa.
24 A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. 25 Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. 26 Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc.


accademianuovaitalia.it/…vo-umanesimo/10159-le-armi-della-guerra-spirituale
V.R.S.
Myślałem po tytule że chodzi o Orędzia na Każdą Minutę dla Świętych Dni Ostatnich.
Anieobecny
Mamy Różaniec...
Sakramenty...
wacula25wp.pl
Masz piękną wiarę ALE SKĄD??????? 😇 😇 🤭
Anieobecny
Ciekawe pytanie...
Anieobecny
Czy wiara nie jest nam dana, jako łaska...
wacula25wp.pl
I też prawda taka bywa to FAKT tak więc wytrwaj w niej
Anieobecny
Daj Boże, dziękuję...