CÓRKA MARYI
12555

JEZUS: Pozwólcie Mojej Miłości i pokorze zalać wasze serca, abyście dzięki swojej hojności w cierpieniu …

KSIĘGA PRAWDY niedziela, 14 października 2012 roku, godz. 18.10 Moja szczerze umiłowana córko, nigdy ani przez chwilę nie przypuszczaj, że ci, którzy popełniają straszne grzechy i których złe uczynki …More
KSIĘGA PRAWDY
niedziela, 14 października 2012 roku, godz. 18.10
Moja szczerze umiłowana córko, nigdy ani przez chwilę nie przypuszczaj, że ci, którzy popełniają straszne grzechy i których złe uczynki są przyczyną okrucieństwa świata, nie mogą być zbawieni.
Ci, którzy z zimną krwią dopuszczają się morderstwa, wykonując wyroki na swoich rodakach i zabijając własne dzieci, znajdujące się jeszcze w łonie, mogą zostać uratowani dzięki waszym modlitwom. Wiele takich dusz nie będzie zabiegać o odkupienie w Moich Oczach, bo nie widzą nic złego w tym, co czynią. Ich zbawienie zależy od waszych modlitw.
To są te dusze, których najbardziej pragnę. Te zagubione dusze są tak daleko ode Mnie, że tylko poprzez cierpienia dusz ofiarnych i modlitwy Moich uczniów będą mogli być zbawieni. Nawet ci, którzy świadomie czczą szatana i którzy wiedzą, że istnieję, ale którzy nadal kpią ze Mnie, także mogą być uratowani od wiecznego potępienia.
Wzywam was wszystkich, abyście wołali do Mnie tą Modlitwą Krucjaty …More
CÓRKA MARYI
CÓRKA MARYI
Modlitwa Krucjaty 80
Za dusze tych, którzy popełniają morderstwa
O drogi Jezu, błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy popełniają morderstwa.
Proszę usilnie o łaskawość dla tych, którzy są w grzechu śmiertelnym.
Ofiaruję Ci moje własne cierpienia i trudności, abyś otworzył Swoje Serce i przebaczył im ich grzechy.
Proszę, abyś okrył Swoją Najdroższą Krwią wszystkich ze złymi zamiarami w duszach …
More
Modlitwa Krucjaty 80
Za dusze tych, którzy popełniają morderstwa

O drogi Jezu, błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy popełniają morderstwa.

Proszę usilnie o łaskawość dla tych, którzy są w grzechu śmiertelnym.

Ofiaruję Ci moje własne cierpienia i trudności, abyś otworzył Swoje Serce i przebaczył im ich grzechy.

Proszę, abyś okrył Swoją Najdroższą Krwią wszystkich ze złymi zamiarami w duszach, aby mogli zostać całkowicie obmyci ze swoich nieprawości. Amen.