bazikpalo
nieje problem v pocte knazov,ale v ich kvalite
Samson1
No a bájný rytíř hoki, z řádu rytířů věčného světla, ze svým ostrým mečem svých slov si zased na Samsona 1, který má jen k obraně i útoku jen oslí čelist. 🙂
Tomislav
Akademický a mediální terorismus se přednostně zaměřuje na Svatého Otce Františka. Je to práce křesťanských farizeů a legalistů, kteří vytrhují každé slovo Svatého Otce z kontextu. Tímto kontextem v dnešní době je především to, že od začátku třetího tisíciletí žijeme v celém světem v donucovacích režimech s imperiálním zaměřením, prostě v podmínkách světové diktatury bezbožné humanity s fasádou …More
Akademický a mediální terorismus se přednostně zaměřuje na Svatého Otce Františka. Je to práce křesťanských farizeů a legalistů, kteří vytrhují každé slovo Svatého Otce z kontextu. Tímto kontextem v dnešní době je především to, že od začátku třetího tisíciletí žijeme v celém světem v donucovacích režimech s imperiálním zaměřením, prostě v podmínkách světové diktatury bezbožné humanity s fasádou demokratismu - to platí pro EU, ale i pro Sever,Východ, Západ, Jih. Tady znovu přicházejí k uplatnění mexické fakulty, a všechny zvláštní výjimky pro bohoslužbu v totalitě. To neznamená uznání svěcení ženatých jako něčeho řádného, jak to platí v normálních poměrech, nýbrž jen pro momentální úchylné světové poměry. Sotva budou zdolány vítězně se navracejím Kristem, všechno se vrací k normálním řádným poměrům. Td však jde o to prožít stávající strašné poměry v modlitbě a pokání a věrnosti Kristu a jeho náměstku Petrovi. Nebojme se tolik o Církev, pekelné mocn osti ji nepřemohou. Nebojme se o dnešního Petra, Pán se modlí, aby jeho víra neupadla, Spíše se bojme o duši těch, kvůli kterým snad vytéká Krev Páně nadarmo. A ty nezachráníme akademickým či mediálním terorismem, ale modlitbou a pokáním.
Samson1
Hoki, neotírej se o mně. Rytíři světla máš svých trámů dost.
Toto je modlitba církve s tradičního římského ritu: Pane daruj nám kněze. Pane daruj nám svaté kněze. Pane, daruj nám mnoho svatých kněží. Pane, daruj nám mnoho svatých řeholních povolání. Svatý Pie X oroduj za nás.
O povolání se modlí, nikoliv vyrábí nevhodnými kandidáty.
Čím se Bohu zavděčím, laskavě zanech na Něm.
Samson1
Zjednodušeně řečeno. Dnes by měli kněží plakat na stupních oltářů a ne si žádat ženské přirození. Potom budou i nová kněžská povolání.
Pane daruj nám kněze. Pane daruj nám svaté kněze. Pane, daruj nám mnoho svatých kněží. Pane, daruj nám mnoho svatých řeholních povolání. Svatý Pie X oroduj za nás. Tak se na to Peter musí a ne obhajovat neobhajitelné.
One more comment from Samson1
Samson1
Krok za krokem, pomaličku a vytrvale, nakonec budou i ty svátostná homosexuální manželství. Nic si zle nevysvětlují. Je to pomalý proces rozkladu církve Peter. Jestli pekelné brány církev Peter nepřemohou, musí Pán ten pozvolný rozklad zastavit. Vezmi si třeba změnu liturgie. Kolik bylo mší od změny liturgie? V tradiční mši byla modlitba ke sv. Michaelu archandělovi a vstupní žalm: Zjednej mi …More
Krok za krokem, pomaličku a vytrvale, nakonec budou i ty svátostná homosexuální manželství. Nic si zle nevysvětlují. Je to pomalý proces rozkladu církve Peter. Jestli pekelné brány církev Peter nepřemohou, musí Pán ten pozvolný rozklad zastavit. Vezmi si třeba změnu liturgie. Kolik bylo mší od změny liturgie? V tradiční mši byla modlitba ke sv. Michaelu archandělovi a vstupní žalm: Zjednej mi právo, Bože, a rozhodni mou při proti lidu bezbožnému a od člověka lstivého mne vysvoboď.... Církev byla zbavena Jidáše a ta modlitba byla asi právem zanesena do liturgie mše sv. Chybí někde Boží milost a ochrana. Změnu liturgie vytvořil kardinál, zednář. Dnes už naše víra vypadá tak, že středem je člověk, vytratila se eucharistická láska, jak ji bylo vidět u svatých kněží, třeba sv. farář Arský. Dnes už se hlásá papež František 1 a spoustu jeho ústřelů od čistého evangelia. Prostě pokání a obrácení, tj. změna myšlení je to nejpotřebnější.
Peter(skala)
........to je haluz, aj na Markize si to zle vysvetlili.

porovnajme, čo v skutočnosti povedal:

Die Zeit: Řekl jste, že je třeba se zaměřit na mladé lidi. Nebylo by je třeba povzbudit něčím, co dnes není možné? Například jim říci, že už není nezbytné, aby se při volbě kněžství vzdávali citového a sexuálního života? Možná je takové zřeknutí nutné, aby se někdo stal biskupem, kardinálem, …More
........to je haluz, aj na Markize si to zle vysvetlili.

porovnajme, čo v skutočnosti povedal:

Die Zeit: Řekl jste, že je třeba se zaměřit na mladé lidi. Nebylo by je třeba povzbudit něčím, co dnes není možné? Například jim říci, že už není nezbytné, aby se při volbě kněžství vzdávali citového a sexuálního života? Možná je takové zřeknutí nutné, aby se někdo stal biskupem, kardinálem, monsignorem, ale nikoli knězem?

Papež František: Opční celibát přichází do diskuse právě v tomto kontextu, ale především tam, kde je zapotřebí kléru. Avšak opční celibát není řešením.

Die Zeit: A viri probati, muži, kteří navzdory svému manželství mohou přijmout jáhenské svěcení, protože žijí příkladným katolickým životem?

Papež František: Musíme se zamyslet nad tím, zda jsou viri probati určitou možností. Pak ale musíme rozhodnout, jakých úkolů se mohou ujmout, kupříkladu v odlehlých společenstvích.


😲

Kde tam hovorí, že chce ženatým mužom povoliť kňazstvo?

Presnejšie povedané: kde hovori, že v rimsko-katlickej Cirkvi chce povoliť kňazstvo (2 stupna) pre mužov, ktorí žiju sexualne s manželkou?
Tomislav
Akademický a mediální terorismus nepřátel Krista z řad křesťanských farizejů a legalistů se přednostně zaměřuje na Svatého Otce Františka. Je to práce křesťanských farizeů a legalistů, kteří vytrhují každé slovo Svatého Otce z kontextu. Tímto kontextem v dnešní době je především to, že od začátku třetího tisíciletí žijeme v celém světem v donucovacích režimech, prostě v podmínkách diktatury …More
Akademický a mediální terorismus nepřátel Krista z řad křesťanských farizejů a legalistů se přednostně zaměřuje na Svatého Otce Františka. Je to práce křesťanských farizeů a legalistů, kteří vytrhují každé slovo Svatého Otce z kontextu. Tímto kontextem v dnešní době je především to, že od začátku třetího tisíciletí žijeme v celém světem v donucovacích režimech, prostě v podmínkách diktatury bezbožné humanity s fasádou demokratismu - to platí pro EU, ale i pro Sever,. Východ, Západ, Jih. Tady znovu přicházejí k uplatnění mexické fakulty, a všechny zvláštní výjimky pro bohoslužbu v totalitě. To rozhodně neznamená uznání svěcení ženatých jako něčeho řádného, jak to platí v normálních poměrech, nýbrž jen pro momentální nenormální poměry. Místo tohoto internetového terorismu se raději učme, jak v modlitbě, pokání a věrnosti Bohu a Svatému Otci přežít totalitu 21.století.