Tesa
4519

PRO MEMORIA dotyczące posług religijnych udzielanych wiernym z Kościołów i Wspólnot kościelnych …

W związku z rosnącą liczbą uchodźców przybywających do Polski, należących do różnych chrześcijańskich Kościołów niekatolickich, Rada Prawna i Rada …
V.R.S.
"W takim przypadku szafarz katolicki, udzielając chrztu dziecku, nie włącza go do Kościoła katolickiego, dlatego w księdze ochrzczonych musi zostać odnotowane, że dziecko należy do innego Kościoła, niemającego jedności z Kościołem katolickim. (...)

Powyższy passus wskazuje na to że dokument KEP jest heretycki - ważny Chrzest Św. zawsze włącza do Kościoła Katolickiego chyba że osoba ochrzczona …More
"W takim przypadku szafarz katolicki, udzielając chrztu dziecku, nie włącza go do Kościoła katolickiego, dlatego w księdze ochrzczonych musi zostać odnotowane, że dziecko należy do innego Kościoła, niemającego jedności z Kościołem katolickim. (...)

Powyższy passus wskazuje na to że dokument KEP jest heretycki - ważny Chrzest Św. zawsze włącza do Kościoła Katolickiego chyba że osoba ochrzczona świadomie i dobrowolnie jednocześnie oświadczy że z niego występuje, np. oświadczając swoją przynależność do heretyckiej lub schizmatyckiej sekty, Sobór Trydencki naucza [Kanon 8 o Sakramencie Chrztu]: "Gdyby ktoś mówił, że ochrzczeni są wolni od wszelkich przykazań Kościoła świętego, spisanych lub przekazanych, tak że nie są zobowiązani do ich zachowywania, chyba że dobrowolnie chcą się im poddać - niech będzie wyklęty"

Dokument wydaje się sprzeczny nawet z Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1983 roku ale niech tu jakiś kanonista się wypowie.
Masoni Z USA Satanisci
Amerykańskie laboratoria biologiczne na Ukrainie to FABRYKI ŚMIERCI.
Amerykańskie laboratoria biologiczne na Ukrainie to FABRYKI ŚMIERCI – TuTeraz24
Masoni Z USA Satanisci
Czy MASONI z USA Chcieli WYMORDOWAĆ BRONIĄ BIOLOGICZNĄ Słowian ?
Rosyjskie Ministerstwo Obrony odkryło na Ukrainie laboratoria biologiczne, które pracowały dla Stanów Zjednoczonych przy produkcji broni biologicznej.
„Na terytorium Ukrainy powstała sieć obejmująca ponad 30 laboratoriów biologicznych, które można podzielić na badawcze i sanitarno-epidemiologiczne ” – powiedział . Igor …More
Czy MASONI z USA Chcieli WYMORDOWAĆ BRONIĄ BIOLOGICZNĄ Słowian ?
Rosyjskie Ministerstwo Obrony odkryło na Ukrainie laboratoria biologiczne, które pracowały dla Stanów Zjednoczonych przy produkcji broni biologicznej.
„Na terytorium Ukrainy powstała sieć obejmująca ponad 30 laboratoriów biologicznych, które można podzielić na badawcze i sanitarno-epidemiologiczne ” – powiedział . Igor Kirilłow , szef oddziałów ochrony radiologicznej, chemicznej i biologicznej rosyjskich sił zbrojnych, na odprawie .
Według niego, obiekty te, zlokalizowane we Lwowie, Charkowie i Połtawie, pracowały z niebezpiecznymi czynnikami zakaźnymi „w ramach prowadzonego przez USA wojskowego programu biologicznego”.
Klientem jest Biuro Redukcji Zagrożeń Obronnych Departamentu Obrony USA (DTRA). W projekcie wzięła udział powiązana z Pentagonem firma Black and Veatch. Kiriłłow zauważył, że we Lwowie zajmowali się sprawcami dżumy, wąglika i brucelozy, w Charkowie i Połtawie – błonicy, salmonellozy i czerwonki.
Działalność laboratoriów biologicznych, na co wskazuje Ministerstwo Obrony Narodowej, doprowadziła do niekontrolowanego wzrostu zachorowalności na szczególnie groźne infekcje , którego wzrost obserwuje się od 2014 roku. Wzrosła liczba przypadków błonicy, różyczki, gruźlicy, odry. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) umieściła Ukrainę na liście krajów o wysokim ryzyku wybuchu polio.
Potwierdziły się prawie wszystkie tezy Konashenkowa i Kirilłowa. Tak, istnieją laboratoria i należą do USA. Tak, zamykano je w pośpiechu, a Nuland wzywa do jak najszybszej likwidacji pozostałych laboratoriów oraz wszelkich materiałów i dokumentów, które mogłyby wpaść w ręce rosyjskich władz. Co więcej, w ten sposób Nuland dał do zrozumienia, że Amerykanie mają coś do ukrycia przed Rosją i światową społecznością.
GAZETA WARSZAWSKA - Biolaboratoria amerykańskie: wyraźnie wiemy dlaczego i kto tego potrzebuje
V.R.S.
"Udzielenie sakramentu lub innych posług religijnych ochrzczonym niekatolikom nie powoduje zmiany ich wyznania i nie wolno wykorzystywać takiej sytuacji do działań, które miałyby znamiona prozelityzmu"