CÓRKA MARYI
"Wiele osób spędza jednak większą część swojego życia, realizując marzenia o sławie, bogactwie i gromadząc rzeczy materialne, które mogą im być zabrane w każdej chwili. Dlatego właśnie te dusze, które darzę głębokim współczuciem, cierpią z powodu straty bogactwa. Pozwalam, aby zostali ogołoceni ze wszystkiego, abym mógł je oczyścić."