Clicks464

Matka Zbawienia: Ta modlitwa - Pieczęć Boga, ma pomóc podtrzymać wszystkich podczas wszelkich przyszłych prześladowań, szczególnie w czasach dominacji i wojny

KSIĘGA PRAWDY

czwartek, 17 maja 2012 roku, godz. 8.50

Moje dziecko, dzieci Boże będą w stanie chronić swoją wiarę, swoją odwagę i swoje bezpieczeństwo podczas każdej wojny, jeśli nadal będą się modlić tą Modlitwą Krucjaty – Pieczęcią Boga Żywego.

Jest to jedna z ostatnich i największych Pieczęci Ochrony, zesłana z Niebios, spośród wszystkich modlitw danych ludzkości. Ma ona pomóc podtrzymać wszystkich podczas wszelkich przyszłych prześladowań, szczególnie w czasach dominacji i wojny.

Ta Pieczęć została przepowiedziana w Księdze Jana i jest z nią związanych wiele Boskich Mocy. Szanujcie ją i używajcie do ochrony, nie tylko siebie, ale i waszych rodzin. To przypomnienie w tym czasie jest potrzebne. Idźcie w pokoju.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…-ta-pieczec-zostala-przepowiedziana-w-ksiedze-jana
wordpress.com/…n-mary-this-seal-was-foretold-in-the-book-of-john/

_____________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

ORĘDZIA O PIECZĘCI BOGA ŻYWEGO

_____________________________________________________________