„Idziesz drożyną dziecięctwa duchowego. Chciałbym i pragnę, aby droga, którą wytyczyłem przez moją wybrankę, św. Teresę, stała się drogą całej ludzkości, bo jest to droga najprostsza i najkrótsza do nieba. Dopomóż mi, aby ludzkość na tę drożynę weszła. Jak dziecko wierzyć, jak dziecko ufać, jak ono kochać. To jest owa drożyna” (K 116). „Stań się maleńką, bo im mniejszą będziesz, tym większą święt…More
„Idziesz drożyną dziecięctwa duchowego. Chciałbym i pragnę, aby droga, którą wytyczyłem przez moją wybrankę, św. Teresę, stała się drogą całej ludzkości, bo jest to droga najprostsza i najkrótsza do nieba. Dopomóż mi, aby ludzkość na tę drożynę weszła. Jak dziecko wierzyć, jak dziecko ufać, jak ono kochać. To jest owa drożyna” (K 116). „Stań się maleńką, bo im mniejszą będziesz, tym większą świętą się staniesz. Bądź bardzo pokorną. Czyń, ile możesz, ale taką bądź, jakbyś nic nie czyniła. To jest pokora” (K 134). Jej mistrzyni, św. Tereska, dodaje: „Bóg woli maleńkość niż wielkie czyny. Drobne ofiary są klejnotami tak, że dusze za nie kupić można. To, co najtrudniejsze, zadośćuczynienie sprawiedliwości Bożej, spełnił Pan Jezus przez krzyż, a teraz już tylko czerpać należy. Potrzeba tylko dobrej woli, a jednym aktem żalu można zyskać świętość” (K 129).
Edward7

(Nie)zwyczajne życie polskiej góralki – Miłujcie się!

Kiedy, z powodu przewlekłej choroby płuc, ks. Bronisław Bartkowski opuścił diecezję pelplińską i udał się w góry, do Siwcówki, by tam zostać kapelane…