Clicks7.4K

Deti konzumu

Anton Selecký
Keď sa majú počať, treba tomu zabrániť. Ak sa už počali, treba ich zabiť. A ak sa už narodili, treba ich využiť...